14 Ocak 2012 Cumartesi

Astsubay�n Bo�anma �fkesi

?zmir'in Bornova ?l?esi'nde, Hakkari Da? Komando Tugay Komutanl???'nda g?rev yapan Astsubay Ba??avu? Y.K., kendisine bo?anma davas? a?an e?i M.?.K.'nin bu karar?ndan vazge?memesi ?zerine cipini kur?unlay?p, farlar?n?, aynalar?n? ve teybini k?rd??? gerek?esiyle g?zalt?na al?nd?. Y.K. i?lemlerin ard?ndan askeri yetkililere teslim edildi.

Olay, d?n sabah saatlerinde 86 sokak ?zerinde meydana geldi. Hakkari Da? Komando Tugay Komutanl???'nda g?rev yapan 44 ya??ndaki astsubay Y.K., Ege ?niversitesi ??renci K?y?'nde ?al??an e?i 43 ya??ndaki M.?.K.'nin kendisine bo?anma davas? a?mas? ?zerine, izin alarak ?zmir'e geldi. E?iyle gece bulu?an Y.K., bar??ma teklifinin kabul edilmemesi ?zerine ??lg?na d?nd?. Gece e?inin yan?ndan ayr?lan Y.K. iddiaya g?re sabah saatlerinde gelip, kar?s?n?n park halinde duran cipinin kap?s?n? a??p, farlar?n?, aynalar?n?, teybini k?rd?, sonra da beylik tabancas?yla ate? etti.

G?ZALTINA ALINDI

Silah sesini duyan vatanda?lar?n ihbar? ?zerine hareket ge?en polis, olayla ilgili ara?t?rma ba?latt?. Cipin sahibi olan M.?.K.'nin, e?iyle sorunlar ya?ad??? y?n?nde bilgi vermesi ?zerine polis, ara?t?rmas?n? bu y?ne kayd?rd?. Olay yeri yak?n?ndaki orduevinde kald??? belirlenen Y.K., g?zalt?na al?nd?. Olay yeri inceleme ekiplerinin ara?t?rmas?nda cipin yan?nda bulunan mermi kovanlar?n?n da Y.K.'nin tabancas?na ait oldu?u belirlendi. Astsubay Y.K., i?lemlerin ard?ndan adli soruturma i?in askeri yetkililere teslim edildi.

Olay?n ?okunu uzun s?re ?zerinden atamayan M.?.K. ise, e?iyle bo?anma davalar? oldu?u i?in b?yle bir olay?n ya?and???n? dile getirdi. Olayla ilgili soru?turman?n devam etti?i bildirildi. - ?zmir / Bornova (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 13:23 [3264757]

View the original article here

Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder