14 Ocak 2012 Cumartesi

Malatya da KCK Operasyonu

17 ilde e? zamanl? ger?ekle?tirilen Kck operasyonu ?er?evesinde Malatya Bdp ?l binas?nda yap?lan arama sona erdi. Parti binas?nda yakla??k 7 saat s?ren aramalarda ?ok say?da belge ve evrak ile bilgisayara incelenmek ?zere el konuldu. Malatya'daki Kck operasyonunda kimsenin g?zalt?na al?nmad??? ??renildi.

Di?er illerle birlikte e? zamanl? ba?lat?lan operasyonda kapsam?nda Malatya Bar?? ve Demokrasi Partisi ?l Ba?kanl???'na bask?n d?zenlendi. Dabakhane Mahallesi Merkez ?? Han?nda buluna parti binas?na gelen ter?rle m?cadele m?d?rl??? ekipleri burada arama yapt?. Savc? nezaretinde ger?ekle?tirilen aramalarda Bdp ?l Ba?kan? Gaffar Bayram'da haz?r bulundu. Arama s?ras?nda polis ekipleri parti binas?na kimsenin girmesine izin vermezken, yakla??k 7 saat s?ren aramalar sonras?nda parti binas?nda bulunan bilgisayar, cd, kasetler, baz? dosya ve evraklara el konuldu. El konulan evraklar ?uvallarla incelenmek ?zere Emniyet Binas?na g?t?r?l?rken Bdp ?l Ba?kan? Gaffar Bayram aramalara tepki g?sterdi.

Parti binas?nda bas?n toplant?s? d?zenleyen il Ba?kan? Gaffar Bayram, uzun zamand?r partilerine y?nelik operasyonlar?n devam etti?ini belirterek, Bdp'nin b?t?n ?al??anlar?n?n neredeyse t?m?n?n cezaevinde oldu?unu s?yledi. Bayram, Malatya'da da bug?n ger?ekle?tirilen operasyonda kendisinin evinden al?narak partiye getirildi?ini ifade ederek, "Partimizin ?zerinde ki bu bask?lar?n bir an ?nce son bulmas?n? istiyoruz." dedi. (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 15:23 [3265386]

View the original article here

Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder