14 Ocak 2012 Cumartesi

�nternet Bankac�l��� Kullananlar Dikkat!

?stanbul polisi vir?sl? mail yollarak internet bankac?l??? kullanan ki?ilerin hesab?ndan 388 bin lira ?ekti?i ?ne s?r?len 12 ki?iyi g?zalt?na ald?.

?stanbul Emniyet M?d?rl??? Bili?im Su?larla M?cadele ekiplerinin 7 ayd?r s?rd?rd??? ?al??mada internet ?zerinden vatanda?lar?n banka hesaplar?na girdi?i belirtilen 12 ki?iyi g?zalt?na ald?. ?ebeke ?yelerinin ?nternet bankac?l??? kullanan ki?ilerin bilgisayarlar?na vir?sl? mail g?ndererek bilgilerini ele ge?irdi?i belirlendi.

Bilgilerini ele ge?irdikleri 9 ki?inin hesaplar?n? bo?altt??? belirlenen ??pheliler paralar? ?ektikleri bankamatiklerin g?venlik kameralar?na da yakaland?. Polis, 388 bin liran?n 124 bin liras?n?n havale edilmesinin ?n?ne ge?ti.

Emniyette sorgulanan ??pheliler ?mraniye Adliyesine g?nderildi.

NASIL DOLANDIRIYORLAR?

Vir?sl? mailler son d?nemde internetin kabusu haline gelmi? durumda. Farkl? isimler ve konular ile size ?zelmi? gibi gelen baz? mailleri a??p okumaya ba?lad???n?z anda bile tehlike alt?na girebiliyorsunuz.

Bilgisayar?n?za mail yolu ile bula?an s?z konusu vir?sler bazen o kadar ak?ll? olabiliyor ki vir?s taray?c?lar?n?z bile o vir?sleri tan?mlayamayabiliyor. Bu sebeple en iyi yol her ne olursa olsun tan?mad???n?z g?nderenlerden gelen mailleri a?mamak.

Gelen vir?sl? maili a?t???n?z ve ekteki dosyay? bilgisayar?n?za indirdi?iniz anda ekdeki, resim, video ya da form gibi bir d?k?man?n i?ine gizlenmi? olan vir?s, bilgisayar?n?z?n sistemine bula??yor. Bu vir?s sisteminize girmesinin ard?ndan bilgisayar ile yapt???n?z t?m i?lemleri, sahibine g?nderiyor. Banka ?ifreleri, kredi kart? numaralar?, msn, Facebook ?ifreleri gibi bilgisayarda girdi?iniz t?m ?ifreler ve kullan?c? adlar? vir?s?n sahibine g?nderiliyor.

Bu sebeple yap?lmas? gereken en do?ru i? s?z konusu bilinmeyen mailleri a?mamak ve mutlaka bir vir?s koruyucu program edinmek.

(Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 13:16 [3264727]
Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder