14 Ocak 2012 Cumartesi

Karla Kar���k Ya�mur Uyar�s�

Yap?lan son de?erlendirmelere g?re; ?lkemizin do?u b?lgelerinde aral?klarla g?r?lecek ya???lar; G?neydo?u Anadolu B?lgesi ile Osmaniye, Hatay ve Kahramanmara? ?evrelerinde ya?mur ve sa?anak olarak g?r?lece?i tahmin ediliyor.

Ya??? alan di?er yerlerde ise karla kar???k ya?mur ve kar ?eklinde olaca?? tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde i? ve do?u b?lgelerde buzlanma ve don olay? bekleniyor.

Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???nden al?nan tahminlere g?re; hava s?cakl??? Marmara'da 1 ila 3 derece artacak, di?er yerlerde ?nemli bir de?i?iklik olmayacak. R?zgar?n genellikle kuzey ve kuzeydo?u, Marmara ile i? kesimlerde bat? ve g?neybat? y?nlerden hafif, ara s?ra orta kuvvette esece?i tahmin ediliyor.

Baz? illerimizde beklenen hava durumuyla g?n?n en y?ksek s?cakl?klar? ise ??yle:

Ankara: Par?al? ve ?ok bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olay? bekleniyor) 5

?stanbul: Par?al? ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra par?al? ve ?ok bulutlu (Sabah saatlerinde y?ksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olay? bekleniyor) 9

?zmir: Par?al? ve az bulutlu 11

Adana:

Par?al? ve ?ok bulutlu 13

Antalya: Par?al? ve az bulutlu 15

Samsun: Par?al? ve ?ok bulutlu 9

Trabzon: ?ok bulutlu ve aral?kl? Ya?murlu 9

Erzurum: ?ok bulutlu, aral?kl? kar ya???l? (?l genelinde kuvvetli buzlanma ve don olay? bekleniyor) -3

Diyarbak?r: ?ok bulutlu ve aral?kl? Ya?murlu, y?ksekleri karla kar???k ya?mur ve kar ya???l? 5

?stanbul (?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 09:29 [3263718]
Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder