14 Ocak 2012 Cumartesi

Tarihi Saat Kulesi

Konak Meydan?'nda bulunan tarihi saat kulesi k?r?k ?e?me ve mermerleri ile ?a?k?nl?k olu?turuyor.

II. Abd?lhamid'in (h?k?mdarl???: 1876-1909) tahta ??k???n?n 25. y?l? i?in 1901'de Sadrazam Mehmet Said Pa?a taraf?ndan Alman Konsolosluk binas?n? yapan mimara yapt?r?lan 25 metre boyundaki saat kulesinin ?evresinde bulunan ?e?melerden su i?mek isteyen vatanda?lar g?rd?kleri manzara kar??s?nda ?ok ge?irdiler. ?e?melerin ve baz? mermerlerin k?r?k oldu?unu g?renler

"Sorumlular bulunup k?r?k olan ?e?me yeniden onar?ls?n. Bu manzara i? a??c? de?il. L?tfen yetkililer bu konuyla ilgilensin" dediler.

?ZM?R (?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 09:51 [3263786]
Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder