14 Ocak 2012 Cumartesi

Efsane Futbolcu Hayat�n� Kaybetti

Fenerbah?e'nin efsanevi futbolcusu Lefter K???kandonyadis, tedavi g?rd??? hastanede hayat?n? kaybetti.

Rahats?zl??? nedeniyle 9 Ocak Pazartesi g?n? Amerikan Hastanesi'ne kald?r?lan ve zat?rre te?hisiyle yo?un bak?m ?nitesinde tedavi alt?na al?nan Lefter, saat 20.0O s?ralar?nda vefat etti.

Fenerbah?e Kul?b?, internet sitesinde "Camiam?z?n ac? kayb?" ba?l???yla yap?lan a??klamada, ??yle denildi:

"105 y?ll?k Fenerbah?e Kul?b? tarihinin gelmi? ge?mi? en b?y?k ve sembol sporcular?ndan biri olan de?erli b?y???m?z Lefter K???kandonyadis'i kaybetmi? bulunuyoruz.

Bir s?redir rahats?zl??? nedeniyle hastanede tedavi g?ren de?erli b?y???m?z bu ak?am saatlerinde hayata g?zlerini yummu?tur. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, t?m camiam?z ve spor kamuoyuna ba?sa?l??? diliyoruz."

FENERBAH?E'DE1947-1964 YILLARINDA FORMA G?YD?

Lefter K???kandonyadis, 22 Aral?k 1925'te ?stanbul'da do?du.

Fenerbah?e'de 1947-1964 y?llar? aras?nda forma giyen Lefter, sar?-lacivertlilerde ?stanbul Profesyonel Ligi'nde 2, T?rkiye ?ampiyonas?'nda ise 3 kez ?ampiyonluk ya?ad?.

Kariyerinde 832 gol atan efsane futbolcu, Fenerbah?e formas?yla ??kt??? 615 ma?ta 423 gol kaydederken, ?stanbul Ligi'nde 1953-1954 sezonunda gol kral? oldu.

50 kez de milli formay? giyen "Ordinary?s" lakapl? Lefter K???kandonyadis, ayr?ca yurt d???nda ?talya'n?n Fiorentina ve Fransa'n?n Nice tak?mlar?nda oynad?. Lefter bir sene de Johannesburg'da antren?r futbolcu olarak g?rev yapt?.

Lefter, futbolu 1965-66 sezonunda b?rakt?ktan sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor, Mersinspor'da teknik direkt?rl?k yapt?.

AZ?Z YILDIRIM'A B?R MEKTUP YAZMI?TI

Efsane futbolcu Lefter K???kandonyadis, hastaneye kald?r?lmadan ?nce duygusal bir mektup yazd??? Aziz Y?ld?r?m'dan helallik istemi?ti.

Hayat?n? kaybeden efsane futbolcu Lefter K???kandonyadis, zat?rre te?hisiyle hastaneye kald?r?lmadan ?nce, Metris Cezaevi'nde bulunan Fenerbah?e Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m'a duygusal bir mektup yazm??t?. Lefter'in, torunu arac?l???yla Y?ld?r?m'a ula?t?rd??? mektupta ?u ifadeler yer alm??t?:

"?lk ?nce sana g??, kuvvet ve sab?rlar diliyorum. Fenerbah?e'ye ve sana haks?zl?k yap?ld???n? d???n?yorum. Bunlar? yan?na gelip s?ylemeyi isterdim, fakat doktorum izin vermiyor. R?dvan da sa? olsun helikopter temin etmi? beni sana getirmek i?in. U?maktan ?ekinmeme ra?men gelmek istedim sana, ama izin vermiyorlar lanet olsun. Ben formay? giyerek hizmet ettim Fenerbah?e'ye. Sen ise ba?kan olarak inan?lmaz i?ler ba?ard?n. Gelip g?zlerimle g?rd?m. Daha yapaca??n ?ok i? var. Y?rekten s?yl?yorum ki yapacaks?n.

Moralini bozma sak?n. G?r?yorum ben, herkese senin arkanda. Ge?en g?n taraftarlar geldi buraya. G?rd?m herkes dua ediyor sana. Haluk Herg?n ve Alp Bac?o?lu hayat?m? yaz?yor, yak?nda bas?lacak. Sen de bir ka? sat?r yazarsan bu kitap i?in sevinirim. Yan?na gelemiyorum ama sana torunum ?zlem'le bir resmimi ve mektubumu g?nderiyorum. Benim i?in yapt?klar?n? unutamam asla. Ne kadar ?mr?m kald? bilemem. Hakk?n? helal et yeter benim i?in."


Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder