14 Ocak 2012 Cumartesi

"K�ymetli Olan Statlar De�il 19 May�s"

Ba?bakan Yard?mc?s? Bekir Bozda?, Atat?rk'? Anma Gen?lik ve Spor Bayram? kutlamalar?na ili?kin Milli E?itim Bakanl??? Orta ??retim Genel M?d?rl???'n?n 81 ilin milli e?itim m?d?rl?klerine g?nderdi?i yaz? hakk?nda a??klamalarda bulundu. Bekir Bozda?, "?nemli olan bunu kutlamakt?r. K?ymetli olan statlar de?il 19 May?s't?r. ?ekile tak?l?p kal?rsak T?rkiye ?z? hep kaybeder" dedi.

Orman ve Su ??leri Bakanl??? ile Diyanet ??leri Ba?kanl??? aras?nda imzalanan a?a?land?rma protokol? t?renine kat?lan Ba?bakan Yard?mc?s? Bekir Bozda?, gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Bozda?'a Milli E?itim Bakanl??? Orta ??retim Genel M?d?rl???'n?n 81 ilin milli e?itim m?d?rl?klerine g?nderilen yaz? hat?rlat?ld?. Ba?bakan Yard?mc?s? Bekir Bozda?, "?nemli olan, bu ?nemin de?i?ik vesilelerle her y?l bir defa da olsa kutlanmas?, dile getirilmesi de?erlendirilmesidir. Bunun yerinin ?nemli oldu?u kan?s?nda de?ilim . ?nemli olan bunu kutlamakt?r, ?nemli olan bunu de?erlendirmektir. Bunun yerine ?nem atfedenler i?in esas?n?n k?ymetini g?rmeyenlerdir. K?ymetli olan statlar de?il 19 May?s't?r.De?i?iklik yok. ?ekile tak?l?p kal?rsak T?rkiye ?z? hep kaybeder" dedi.

- Ankara (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 14:47 [3265173]

View the original article here

Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder