14 Ocak 2012 Cumartesi

Meteoroloji den Kar Uyar�s�

T?rkiye yar?ndan itibaren Balkanlar ?zerinden gelen yeni bir so?uk ve ya???l? havan?n etkisine girecek, hava s?cakl??? 8-10 derece azalacak.

Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl???n?n de?erlendirmesine g?re yar?n Marmara, Ege, G?ller Y?resi, Bat? Karadeniz, G?neydo?u Anadolu, Do?u Anadolu'nun g?neydo?usu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmara? ile ak?am saatlerinden sonra ?? Anadolu'nun kuzeybat?s?nda (Ankara, ?ank?r?, Eski?ehir) ya??? bekleniyor. Ya???lar?n G?neydo?u Anadolu, Ege k?y?lar?, Bat? Karadeniz k?y?lar? ile ?stanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ?evrelerinde ya?mur, Do?u Anadolu'nun g?neydo?usu, Trakya ile zamanla Marmara'n?n g?neydo?usu, ?? Ege, Bat? Karadeniz'in i? kesimleri ve gece saatlerinde ?? Anadolu'nun kuzeybat?s?nda kar ?eklinde olaca?? tahmin ediliyor.

Kar ya????n?n ak?am ve gece saatlerinde Bursa, Bilecik, K?tahya ve Bal?kesir'in do?u il?elerinde kuvvetli olmas? bekleniyor. ?? ve do?u b?lgelerde buzlanma ve don olay?n?n etkili olmaya devam edece?i tahmin ediliyor.

G?ney ve ?? Ege, Karadeniz, ?? Anadolu, Akdeniz ile Do?u ve G?neydo?u Anadolu b?lgeleri pazar g?n? de ya???l? olacak. Ya???lar Karadeniz k?y?lar?, G?ney Ege ve Akdeniz'in k?y? kesimleri ile G?neydo?u Anadolu'da ya?mur, i? ve do?u b?lgelerde kar ?eklinde olacak. Amasya, Tokat, ?orum, K?r?kkale, Samsun'un i? kesimleri ile Bing?l, Mu?, Bitlis ?evrelerinde yo?un kar ya????, Do?u Akdeniz k?y?lar? ile Ad?yaman ?evrelerinde kuvvetli ya?mur ve sa?anak, Kahramanmara?, Elaz?? ve Diyarbak?r ?evrelerinde kuvvetli ya?mur ve y?kseklerde karla kar???k ya?mur bekleniyor.

Yeni haftada ?lke genelinde etkili olacak kuvvetli so?uk havayla birlikte ?zellikle kuzey ve do?u kesimlerde ya???lar?n karla kar???k ya?mur ve kar ?eklinde devam edece?i, Trakya ile i? ve do?u kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olay?n?n g?r?lece?i tahmin ediliyor.

Ankara'da yar?n ak?am saatlerinden sonra karla kar???k ya?mur ve kar ?eklinde ya??? bekleniyor. Ya????n gece saatlerinde kar ?eklinde devam edece?i tahmin ediliyor. Pazar g?n? kar ya????n?n aral?klarla devam edece?i, do?u ve g?neydo?u kesimlerinde yer yer yo?un olmas? bekleniyor. Hafta ba??ndan itibaren kuvvetli so?uk havan?n etkisine girecek ba?kentte ?nemli bir ya??? beklenmiyor, ancak kuvvetli buzlanma ve don olay?n?n kent genelinde etkili olaca?? tahmin ediliyor.

?stanbul'da yar?n g?n? ??le saatlerinden itibaren ya?mur ve sa?anak ?eklinde ba?layacak ya??? aral?klarla devam edecek, gece saatlerinde kentin y?ksek kesimlerinde yer yer karla kar???k ya?mura d?n??ebilecek. Pazar g?n? ya??? beklenmeyen ?stanbul'da yeni haftan?n ilk g?nlerinde kuvvetli so?uma ve kuzeyli r?zgar nedeniyle kent genelinde aral?klarla karla kar???k ya?mur ve kar ?eklinde ya??? ge?i?lerinin g?r?lebilece?i tahmin ediliyor. Yeni hafta boyunca ?stanbul'da gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olay?n?n etkili olmas? bekleniyor.

?zmir'de ise yar?n ??le saatlerinden itibaren ya?mur ve sa?anak ?eklinde ba?layacak ya??? aral?klarla devam edecek. Gece i? kesimlerin y?kseklerinde hafif karla kar???k ya?mur ve kar ?eklinde ya????n g?r?lebilece?i, ancak pazar g?n? etkisini kaybedece?i tahmin ediliyor. Yeni haftan?n ilk g?nlerinde ?zmir'de ya??? beklenmiyor, kuvvetli so?uk havan?n il genelinde etkili olaca?? tahmin ediliyor. - Ankara (Anadolu Ajans?) 13.01.2012 16:35 [3265795]
Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder