14 Ocak 2012 Cumartesi

Dilencilerin Kavgas�n� Polis Durdurdu

Kad?n dilenciler aras?nda ??kan tart??ma kavgaya d?n??t?. Kavga eden kad?nlar?, polis biber gaz? s?karak g??l?kle ay?rd?.

Kayseri Mimar Sinan Park? yan?ndaki otoparkta bug?n ??le saatlerinde bir grup bayan dilenci, s?zl? tart??maya ba?lad?. Yer payla??m? y?z?nden ??kt??? tart??ma k?sa s?rede kavgaya d?n??t?. Kavga s?ras?nda yere d??enler ve yaralananlar oldu. Olay yerine polis ?a?r?ld?. Polisin kavgay? ay?rmaya ?abas? uzun s?rd?. Kavgay? devam eden bayanlar? ay?rmak i?in polis g?z ya?art?c? gaz kullanmak zorunda kald?. Bu s?rada baz? bayan dilenciler de kavgay? g?r?nt?lemeye ?al??an bas?n mensuplar?na s?zl? sald?r?da bulundu. K?f?rler savuran bayanlar? polis tuttu. Kavgaya ?ocuklu bayanlar?n da kar??t??? g?r?ld?. Olay yerine ambulans da geldi. Y?zlerinden ve v?cutlar?n?n ?e?itli yerlerinden yaralanan dilenciler, tedaviyi kabul etmeyince ambulans geri gitti. Polis takviye ekiplerle kavgay? ay?rmay? ba?ard?. Kavgaya kar??an 3 kad?n g?zalt?na al?nd?.Taraflar, polis otosuyla ifadeleri al?nmak ?zere karakola g?t?r?ld?. Polisin uyar?lar? sonras? park i?inde toplanan bayanlar da olay yerinden ayr?ld?. Kavgayla ilgili soru?turma devam ederken g?rg? tan?klar? ayn? b?lgede daha ?nce de benzer olaylar?n ya?and???n? s?yledi.

(Cihan Haber Ajans?) 13.01.2012 13:00 [3264652]
Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder