8 Ocak 2012 Pazar

Mevlana Celaleddin-i Rumi Aşkın Dansı izle

Mevlana Celaleddin-i Rumi Aşkın Dansı izle, Full izle, Türkçe Dublaj, HD izle, Tek Parça, Film izle .postTabs_divs{padding: 4px;}.postTabs_titles{display:none;}ul.postTabs{margin:0px 0px 1em !important;padding: 0.2em 1em 0.2em 20px !important;border-bottom: 1px solid #000000 !important;font-size: 11px;list-style-type: none !important;line-height:normal;text-align: left;display: block !important;background: none;}ul.postTabs li{display: inline !important;font-size: 11px;line-height:normal;background: none;padding: 0px;margin: 0px;} ul.postTabs li:before{content: none;} ul.postTabs li a{text-decoration: none;background: #FFCC00;border: 1px solid #000000 !important;padding: 0.2em 0.4em !important;color: #000066 !important;outline:none;cursor: pointer;}ul.postTabs li.postTabs_curr a{border-bottom: 1px solid #FFCC00 !important;background: #FFCC00;color: #000066 !important;text-decoration: none;}ul.postTabs li a:hover{color: #666 !important;background: #fff;text-decoration: none;}.postTabsNavigation{display: block !important;overflow:hidden;}.postTabs_nav_next{float:right;}.postTabs_nav_prev{float:left;} hd film izle, film izle, hd film, hd izle, full hd izle Güncel yerli ve yabancı HD kalite film keyfi sizleri bekliyor. Feed Rss Başlangıçİletişim
Ocak 7th, 2012 Mevlana Celaleddin-i Rumi Aşkın Dansı izle Belgesel Filmleri, Film izle Seyret, by admin.

Mevlana Celaleddin-i Rumi Aşkın Dansı izle, Mevlana Celaleddin-i Rumi Aşkın Dansı full izle, Mevlana Celaleddin-i Rumi Aşkın Dansı hd izle

Belgesel
2008
Türkiye
Kürşat Kızbaz
Selçuk Yöntem, Özcan Deniz, Sinan Tuzcu, Müşfik Kenter, Burak Sergen
Açıklama:Yüzyılları aşan evrensel barış, kardeşlik ve aşk düşünceleriyle tüm dünyada geniş kitleler tarafından sevilen ve saygı duyulan, büyük felsefi düşünür, Mevlana Celaleddin-i Rumi filmin ana konusunu oluşturmaktadır.

PARTLI HDTek Parça HDPARTLI HD
Tek Parça HDBunu Facebook'ta Paylas Back Top

Karayip Korsanları Ölü Adamın Sandığı izle Testere 1 izle Responses to “Mevlana Celaleddin-i Rumi Aşkın Dansı izle” Comments (0) Trackbacks (0) Leave a comment Trackback url No comments yet. No trackbacks yet. Bir Cevap Yazın Cevabı iptal etE-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İsim *

E-posta *

İnternet sitesi

Yorum

Tedirgin Olan S�r�c�n�n �zerinde Esrar Ele Ge�irildi ...

?anl?urfa'da, devriye gezen polisleri g?r?nce tedirgin olup ka?maya ?al???nca durdurulan otomobil s?r?c?s?n?n ?zerinde esrar ele ge?irildi. S?r?c?y? g?zalt?na alan polis, otomobilde de didik didik arama yapt?.Olay, gece ge? saatlerde S?leymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye g?revi yapan polis ekipleri, S?leymaniye Meydan? yak?nlar?nda park halinde duran ve kendilerini g?r?nce ka?maya ?al??an 63 SE 768 plakal? otomobilin pe?ine d??t?. K?sa s?re i?erisinde durdurulan polis, otomobil s?r?c?s? 24 ya??ndaki Ramazan ?. ile yan?ndaki arkada??n?n ?zerinde ve ara?ta arama yapt?. Ka?maya ?al??mad???n? iddia eden s?r?c? Ramazan ?., ?st aramas?nda cebinde bir miktar esrar bulununca g?zalt?na al?nd?. Esrara el koyan polis, s?r?c?y? g?zalt?na alarak ?ehit Emin ?avu? Polis Merkezi'ne g?t?rd?. Olayla ilgili soru?turma s?rd?r?l?yor.

(Do?an Haber Ajans?) 22 dakika ?nce..  [3248735]

Capturetr
yakamoz01 friend

�ikolatadan D�ner

?skender kebap ve d?neriyle d?nyaca ?n yapan Bursa, bir yenili?e daha imza atarak ?ikolatadan d?ner ?retti.

Bursal? Brusa G?da taraf?ndan ChocoD?ner markas?yla ?retilen ?ikolata d?neri, d?nyada ilk kez Bursa'da ?retildi. Firma sahipleri taraf?ndan yap?lan a??klamaya g?re, yakla??k 8 ayl?k bir Ar-Ge ?al??mas?ndan sonra ?retilen ?ikolata d?neri el yap?m? Bel?ika ?ikolatas?ndan yap?ld?. Bilinen d?ner oca??nda as?l? olan sert ?ikolata kal?b?, 20 derce s?cakl?kta muhafaza ediliyor. ?ikolata b??akla kesilerek, ?zel haz?rlanm?? hamurun ?st?ne serpi?tiriliyor. Hamurun s?cakl???yla eriyen ?ikolatan?n ?st?ne ise f?nd?k,

ceviz gibi malzemelerin yan?nda ?zel soslar d?k?lerek haz?rlanan hamur d?r?m sar?larak servis ediliyor.

Firma taraf?ndan T?rkiye'deki Avm'lere franchising y?ntemi ile pazarlanan ?ikolata d?nerinin giri?imciler taraf?ndan yo?un ilgi g?rd??? bildirildi. Bursa'da Zafer Plaza Avm'de a??lan ilk ma?azan?n sahibi ?st?n Do?an, ?ikolata d?nerinin m??teriler taraf?ndan yo?un ilgi g?rd???n?, 5 TL'lik fiyat?yla ve lezzetiyle tatl? d?nyas?nda rakipsiz oldu?unu ifade etti.

Marka sahibi firman?n ortaklar?ndan Yasin Topuzo?lu ise, ?u an itibariyle yo?un bir talep g?rd?klerini, her g?n farkl? bir Avm ile anla?ma imzalad?klar?n? s?yledi. Yurt d???na da a??lacaklar?n? kaydeden Topuzo?lu, ilk anla?malar?n? Azerbaycan ile yapt?klar?n?, ?skender kebab? ile d?nyada ad?ndan s?z ettiren Bursa'n?n ?ok yak?n bir gelecekte ?ikolata d?neri ile ?n salaca??n? s?zlerine ekledi. - BursaCapturetr
yakamoz01 friend

Karde�iyle �akala��rken Ba��na Makas Sapland�

Gaziantep'te ?akala??rken 12 ya??ndaki karde?i Hasan Y.'nin f?rlatt??? makas ba??na saplanan 15 ya??ndaki ?brahim Y., ?ans eseri ?l?mden d?nd?. ?brahim Y.'nin ba??na 1.5 santimetre giren ve beyne zarar vermedi?i tespit edilen makas, ameliyatla ??kar?ld?.Olay, G?zelyurt Mahallesi 30 Sokak 31 numaral? evde ?nceki g?n meydana geldi. Hasan Y., babas?n?n b?y?klar?n? kesmek i?in kulland??? makas? al?p, ?akala?t??? a?abeyi ?brahim Y.'nin sa??n? kesmek istedi?ini s?yledi. ?ki karde? aras?ndaki ?akala?ma s?ras?nda, Hasan Y.'nin, elindeki makas a?abeyinin ba??n?n sa? arka k?sm?na sapland?. ?brahim Y., ailesi taraf?ndan kafas?ndaki makasla birlikte ?a?r?lan ambulansa bindirilip, Avukat Cengiz G?k?ek Devlet Hastanesi'ne g?t?r?ld?. Acil Servis'te doktorlar?n hemen m?dahale etti?i ?brahim Y.'nin kafas?n?n r?ntgen filmi ?ekildi. Doktorlar, r?ntgen filmini inceleyip, makas?n sivri k?sm?n?n kafatas?na 1.5 santim sapland???n? ancak, beyne zarar vermedi?ini tespit etti. Doktorlar, lokal anestezi ile ?brahim Y.'nin ba??na saplanan makas? ??kartt?. ?brahim Y., yap?lan m?dahale ard?ndan yakla??k 2 saat g?zlem alt?nda tutulduktan sonra taburcu edildi. Anne G?l??an Y., "?ok ??k?r, makas beyne zarar vermemi?. Allah o?lumu bana ba???lad?" diye dua etti. (Do?an Haber Ajans?) 2 saat ?nce.. [3248472]

Capturetr
yakamoz01 friend

Beyo�lu nda 4 Katl� Bina Alev Alev Yand� Beyo�lu nda ...

Beyo?lu'nda 4 katl? metruk, ah?ap bina alev alev yand?.

Yang?n? s?nd?rmek i?in olay yerine 4 ayr? itfaiye grubu sevk edildi.Yang?n g??l?kle kontrol alt?na al?nd?.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-?stanbul DHA

Beyo?lu Helvac?zade Sokak ?zerinde bulunan 4 katl? metruk ah?ap binada saat 22.00 s?ralar?nda yang?n ??kt?. Edinilen bilgiye g?re,

kullan?lmayan ah?ap binada hen?z belirlenemeyen bir sebeple ??kan yang?n k?sa s?rede b?t?n binay? sard?.Olay? fark eden

vatanda?lar durumu hemen polise ve itfaiyeye haber verdi. Yang?n yerine Beyo?lu, ?i?li, Fatih ve Balat itfaiye gruplar? sevk

edildi. Yang?n s?ras?nda binan?n i? duvarlar? da ??kt?.

?A?R BABA SON ANDA KURTULDU

Kullan?lmayan metruk binada ya?ayan ve ismi ??renilemeyen bir ki?i alevlerin aras?ndan son anda ??karak kurtuldu. Polis su ki?inin "Beni darp edip binaya ate?e verdiler" demesi ?zerine ?evrede ara?t?rma ba?latt?. ?al??malar sonras?nda polis tarif edilen bir ki?iyi g?zalt?na

ald?. Olay? g?rerek yang?n yerine gelen g?rg? tan?klar?, binadan aniden alevlerin y?kseldi?ini g?rerek olay yerine geldiklerini belirterek,

"Binadan alevler y?kselmeye ba?lay?nca itfaiyeye haber verdik. Binadan ??kan bir ki?i kendisinin darp edildi?ini ve binan?n ate?e verildi?ini

s?yledi" dedi. ?tfaiye ekipleri yang?n? 1 saat s?ren ?al??malar?n ard?ndan kontrol alt?na ald?ktan sonra, metruk binan?n ??kme ihtimaline kar?? s?z konusu yerde tedbir ald?. Polis yang?nla ilgili soru?turma ba?latt?. (Do?an Haber Ajans?) 08.01.2012 08:21 [3248157]

Capturetr
yakamoz01 friend

� Aksa da Namaz K�lana Kadar Direni� S�recek

?nsan Hak ve H?rriyetleri ?nsani Yard?m Vakf? (?HH) Genel Ba?kan? avukat Fehmi B?lent Y?ld?r?m, Filistin direni?inin, m?sl?manlar?n Mescid-i Aksa camiinde ?zg?rce namaz k?lana kadar devam edece?ini s?yledi.

?l ?zel ?dare toplant? salonunda d?zenlenen 'Filistin' konferans?na kat?lan ?HH Genel Ba?kan? Fehmi B?lent Y?ld?r?m, ?srail askerleri taraf?ndan sald?r?ya u?rayan ve 9 ki?inin ?ld?r?ld??? Mavi Marmara gemisinin Filistin i?in bir umut oldu?unu s?yledi. Gemide ?len Kayserili Furkan Do?an'?n babas? Ahmet Do?an'?n da kat?ld??? konferans? dinlemek i?in gelen yakla??k 300 Filistin destek?isi salonu doldurdu. ?srail'in ?nceden savunmas?z insanlara sald?rd???n? ?ne s?ren B?lent Y?ld?r?m, 'Mavi Marmara, Filsitinli annenin gece yata?a ba??n? rahat?a koymas?na vesile oldu. ?nceden Gazze'ye silahs?z insanlara sald?r?rken, sadece kendi g?c?n? kontrol eden ve sald?rabilen bir ?srail vard?. ?imdi de sald?raca?? zaman en az binlerce denklemi d???nen bir ?srail var. Kayseri, ?stanbul, Ankara, ?zmir, Tahran ve Avrupa sokaklar?na bakan ve sald?rd???nda kar??l???n? ?ok daha ?iddetli alaca??n? g?ren korkak bir ?srail var. Bu, Mavi Marmara gemisinde ?len Furkan, kan?yla olu?turdu? dedi. Filistin direni?inin, m?sl?manlar?n Mescid-i Aksa camiinde namaz k?lana kadar devam edece?ine vurgu yapan B?lent Y?ld?r?m, 'T?rkiye ve ?slam d?nyas? 7'den 70'e Mescid-i Aksa'n?n ne oldu?unu ??rendi. ?imdi ?srail bu Gazze kap?s?n? a?acaks?n, teredd?t etmiyorum. Kendi i?lerinde de bocalamaya ba?lad?lar. ?srail Genelkurmay eski ba?kan?, bize sald?r?lmas? emrini veren, ?imdi diyor ki 'Yanl?? yapt?k, T?rkiye'den ?z?r dileyin. Tazminat verin. Ambargoyu kald?r?n ve bu i? bitsin' Fakat, ?ok k?t? duruma d??t?ler. Biz daha ?nce de s?ylemi?tik. Biran ?nce dediklerimizi yap?n diye. Ancak halk kula??n? kapad?. ?z?r de dilense, ambargo da kalksa, biz Mescid-i Aksa'da ?zg?rce namaz k?lmad?k?a, bu davadan vazge?meyece?iz? diye konu?tu. Mavi Marmara gemisine yap?lan ?srail bask?n?n?n ortado?uda ya?anan arap bahar?n? tetikledi?ini, ?lkelerdeki isyan? ??karanlar?n Mavi Marmara'da bulunan ki?ilerden olu?tu?unu da anlatan B?lent Y?ld?r?m, ??yle devam etti; '?ok k?sa s?re ?ncesine kadar, Hamas ile birlikte olmak ter?r listesine girmek demekti. Hatta, T?rkiye'de, savc?lar Hamas'? ter?r ?rg?t? olarak g?r?p baz? insanlar? hapiste tuttu. Ancak Mavi Marmara sald?r?s?ndan sonra Hamas'?n lideri gelip meclise bile girdi. Art?k hamasa ter?rist diyen ter?rist oldu. Bu zaferi kazand?k. ?srailo?ullar? hi? de zeki de?ilmi?. Bunlar?n Mavi Marmara gemisini a??k denizde vuracak kadar gerizekal? olaca??n? hi? kimse d???nemedi. Ama vurdular. ?imdi de korkuya kap?ld?lar. ?lk Gazze konvoyu d?n???, M?s?r 6 ayda d??ecek dedik, 8 ayda d??t?. ?srail, Mavi Marmara'y? vurmakla, denizden giden gemiyi, karaya ?evirdiler. Gemimiz, Akdeniz'den karaya ??kt? ve Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, M?s?r'da ve Tunus'ta gezdi, ?imdi ?srail'in etraf?nda. Mavi Marmara sald?r?s?, b?t?n i?birlik?i liderleri tek tek d???rd?. Tahrir meydan?nda devrimi organize eden insanlar?n en ?nemlileri Mavi Marmara kat?l?mc?lar?yd?. Libya'da devrimcilerin ?nc?leri, Yemen ve Fas'taki ayaklanmalar?n liderleri de bu gemideydi. Sald?r?da ?len 9 ki?i, asl?nda bu b?lgedeki ?zg?rl?k me?alesini de yakm?? oldu.? B?lent Y?ld?r?m'?n konu?mas? s?ks?k, 'Hepimiz Furkan'?z' 'Hamas'a selam, direni?e devam? ve 'Kahrolsun ?srail' sloganlar?yla kesildi. (Do?an Haber Ajans?) 4 saat ?nce.. [3248316]

Capturetr
yakamoz01 friend

Spreyli Atm Doland�r�c�lar� Kamerada

Ankara'da ATM cihazlar?na kurduklar? 'ters c?mb?z' d?zene?i ile 9 ilde 1 milyonluk vurgun yapan ?ebeke ?yelerinin tan?nmamak i?in g?venlik kameralar?na siyah sprey s?kmalar? saniye saniye kaydedildi. Zanl?lar, Ankara polisinin yapt??? operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Ankara ba?ta olmak ?zere Denizli, Antalya, Burdur, Bursa, Kastamonu, Bal?kesir, Afyon ve Konya'da ATM cihazlar?na yerle?tirdikleri 'ters c?mb?z' d?zene?iyle 70 kadar vatanda?? 1 milyon TL doland?ran ?ebeke ?yelerinin tan?nmamak i?in ATM'nin g?venlik kameralar?na siyah sprey boya s?kmalar? saniye saniye kaydedildi. ?nceden belirledikleri ATM'lere gelen ?ebeke ?yeleri ?nce tan?nmamak i?in g?venlik kameralar?na siyah sprey boya s?karak, haz?rlad?klar? d?zene?i ATM'ye yerle?tiriyor. Zanl?lar daha sonra d?zenek sayesinde para ?ekmeye gelen ve kart? s?k??an vatanda?lara yard?m etme bahanesiyle kart ?ifresini ??reniyorlar. Kart? s?k??an vatanda?? banka ?ubesine y?nlendiren ?ebeke elamanlar?, ?ifresini ??rendikleri kartlardan nakit para ?ekerek kay?plara kar???yor.

Zanl?lar?n, bu y?ntemle 9 ilde 70 kadar vatanda??n yakla??k 1 milyon TL doland?r?ld???n? belirleyen polis ekipleri e? zamanl? yapt?klar? operasyonda 6 ki?iyi g?zalt?na ald?. ?ebeke ?yelerinin ?ektikleri paralar? e?lence mekanlar?nda harcad?klar? ??renildi. Emniyette i?lemleri tamamlanan zanl?lar daha sonra adliyeye sevk edildi. (Do?an Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248330]

Capturetr
yakamoz01 friend

Kaza Kurban� 2 Futbolcunun Cenazeleri Memleketlerine ...

Antalya'n?n Alanya ?l?esi'ne kampa giden Ke?anspor tak?m?n?n otob?s?n?n u?urumdan yuvarlanmas?yla hayat?n? kaybeden futbolcular G?ner Y?ld?z'?n cenazesi, memleketi K?rklareli Babaeski'ye, Can ?etinkaya'n?n cenazesi ise ?stanbul'a g?nderildi.

Alanya'ya 10 g?nl?k kampa gelen Edirne B?lgesel Amat?r Lig 12. Grup ilk yar? lideri Ke?anspor kafilesini ta??yan otob?s, d?n ??le s?ralar?nda Korkuteli ?l?esi'nde viraj? alamay?nca 25 metrelik u?uruma yuvarlanm??, 20 ya??ndaki G?ner Y?ld?z ile 21 ya??ndaki Can ?etinkaya'n?n ya?amlar?n? yitirdi?i kazada 22 sporcu da yaralanm??t?. Kazan?n ard?ndan Antalya Adli T?p Morgu'na getirilen G?ner Y?ld?z'?n cenazesi, bug?n saat 11.00 s?ralar?nda yak?nlar? ve arkada?lar? taraf?ndan teslim al?nd?. G?ner Y?ld?z'?n cenazesinin karayoluyla K?rklareli'ye g?nderilece?i ve Babaeski ?l?esi'ne ba?l? Sofali K?y?'nde yar?n ??le namaz?n?n ard?ndan topra?a verilece?i belirtildi.

Kazada hayat?n? kaybeden di?er sporcu Can ?etinkaya'n?n cenazesi ise yak?nlar? taraf?ndan topra?a verilmek ?zere d?n ak?am ?stanbul Kartal'a karayoluyla g?t?r?ld?. - Antalya (Do?an Haber Ajans?) 26 dakika ?nce..  [3248726]

Capturetr
yakamoz01 friend

Bunal�ma Giren Gen� �n�aat�n Yedinci Kat�na ��kt�

Erzurum'da, d?n gece bir in?aat?n yedinci kat?ndaki merdiven bo?lu?una ??karak intihar etmek isteyen genci, a??r? so?uk havada 1 saat ikna etmeye ?al??an g?revliler adeta buz tuttu.

Yavuz S., hen?z belirlenemeyen bir nedenle girdi?i bunal?m?n etkisiyle ??r??r Mahallesi'ndeki bir in?aat?n 7. kat?ndaki merdiven bo?lu?una ??kt?. Durumun bildirilmesi ?zerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ?tfaiye ekipleri, ikna olmayan ?ahs?n atlama ihtimalini d???nerek, in?aat?n ?n?ne branda a?t?.

Eksi 20 derece so?uk havada polis ekipleri ile ?evre sakinlerinin yakla??k 1 saat s?ren ikna ?abalar? sonu? verdi ve Yavuz S., in?aattan a?a?? indirildi. - ErzurumCapturetr
yakamoz01 friend

"T�rkiye de Hibrit Demokrasi Var"

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l??daro?lu, T?rkiye'deki demokrasinin "hibrit demokrasi" olarak nitelendirildi?ini belirterek, "Bir ?lkede i?adamlar? rahat konu?am?yorsa, bir ?lkede sendikalar rahatl?kla eylem yapam?yorsa, bir ?lkede insanlar hak aramak i?in ?zg?rce konu?am?yorsa o ?lkede demokrasi yok demektir" dedi.

CHP lideri K?l??daro?lu, Sar?yer Belediyesi'nin yeni hizmet binas? temel atma t?renine ve Bah?ek?y K?z Konuk Evi a??l???na kat?ld?. K?l??daro?lu temel atma t?reinde yapt??? konu?mada, "Bir ?lkede i?adamlar? rahat konu?am?yorsa, bir ?lkede sendikalar rahatl?kla eylem yapam?yorsa, bir ?lkede insanlar hak aramak i?in ?zg?rce konu?am?yorsa, o ?lkede demokrasi yok demektir" dedi.

-T?RK?YE'DEK?NE H?BR?T DEMOKRAS? DEN?YOR-

Bunu ana muhalefet partisi olarak sadece kendilerinin s?ylemedi?ini, geli?mi? demokrasilerindeki sivil toplum ?rg?tlerinin de s?yledi?ini anlatan K?l??daro?lu, "T?rkiye'deki demokrasiyi hibrit demokrasi olarak adland?r?yorlar" dedi. Bunun 21'inci y?zy?l?n T?rkiye'sine yak??mad???n? s?yleyen K?l??daro?lu, "21'ini y?zy?l?n T?rkiye'sinde herkes d???ncelerini ?zg?rce s?ylemeli. Herkes rahatl?kla istedi?i toplant?y?, istedi?i eylemi de ger?ekle?tirebilmeli. T?rkiye'ye yak??an budur. ?zg?r bir T?rkiye, ba??ms?z bir T?rkiye, gelece?e umutla bakan bir T?rkiye, sayg?n, tutarl? bir adaletle ancak olabilir. ?ste?imiz adalettir. ?stedi?imiz hukukun ?st?nl???d?r" dedi.

So?uk havada konu?mas?n? k?sa kesen K?l??daro?lu g?zel bir temel atacaklar?n? belirterek, "Ba?kana s?yledim. Temeli atmak kolay, bunun devam?n? sa?lamak da bizim g?revimiz. En k?sa s?rede binalar?n in?aat?n? tamamlayaca??z, Allah nasip ederse, gelece?im ve se?imlerden ?nce bu binan?n a??l???n? hep beraber yapaca??z" dedi.

CHP'li belediyelerin ?al??mad???, hizmet ?retmedi?i y?n?ndeki kafalara seslendi?ini s?yleyen K?l??daro?lu, "?al???yoruz, ?retiyoruz, ?al??aca??z ve ?retece?iz. B?t?n bask?lara ra?men yolumuzdan d?nmeyece?iz" dedi.

K?l??daro?lu, Kilyos Sosyal Tesislerinde Vanl? depremzedeleri de ziyaret etti. - ?stanbul (Ankara Haber Ajans?) 07.01.2012 16:11 [3247196]

Capturetr
yakamoz01 friend

�ocuklar�n Bombayla Tehlikeli Oyunu

Mardin'in Nusaybin il?esi'nde bir k?pr?n?n kenar?na b?rak?lan ve ?zerinde saat bulunan ??pheli paketi, ?ocuklar alarak parka g?t?r?p bir s?re oynad?. ?evredikelirin saatli bomba olabilece?i ihtimaliyle haber verdi?i polisin f?nye ile patlatt??? paketin bo? oldu?u ortaya ??kt?.

Nusaybin Devrim Mahallesi ?smail Irmak bulvar?nda bulunan k?pr? kenar?na bu sabah kimli?i belirlenemeyen ki?iler taraf?ndan saat ba?lanarak b?rak?lan ??pheli paketi g?ren ?ocuklar, bunu alarak Musa Anter Park?'na g?t?rd?. ?ocuklar?n ?zerinde saat bulunan ??pheli paketle oynad???n? g?renler, ?ocuklar? pakete dokunmamalar? y?n?nde uyard?ktan sonra, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ter?rle m?cadele ekipleri, ?ocuklar taraf?ndan ?am a?a?lar?n?n alt?na b?rak?lan ??pheli pakette zaman ayarl? bomba olabilece?i ihtimaline kar??l?k park?n ?evresini g?venlik ?eridi ?ekerek yaya ve ara? trafi?ine kapatt?. Mardin ?l Emniyet M?d?rl???'nden ?a?r?lan ekipler taraf?ndan f?nyeyle uzaktan patlat?lan paketin bo? oldu?u belirlendi.

Pakete ?evrede korku ve panik yaratmak amac?yla saat ba?land??? ve bomba g?r?n?m? verildi?i ??renildi.

(Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 14:28 [3246841]

Capturetr
yakamoz01 friend

Ego dan Ya�l� Kart Sahiplerine �a�r�

Ankara B?y?k?ehir Belediyesi'ne ba?l? EGO Genel M?d?rl???, ya?l? kartlar?nda 2012 y?l?nda kullan?lacak bandrollerin en ge? Ocak ay? sonuna kadar yenilenmesi i?in ?a?r?da bulundu.

60 ya? ?st? vatanda?lar?n kulland?klar? ya?l? kartlar?, B?y?k?ehir Belediyesi Hizmet Binas? giri? kat?nda bulunan Halkla ?li?kiler Birimi'nden istenildi?i zaman al?nabilirken, her y?l yenilenmesi gereken bandroller Metro ve Ankaray'daki bilet gi?elerinden Ocak ay?n?n son g?n?ne kadar temin edilebiliyor. 2011 y?l?nda ya?l? kart? sahibi olarak bu hizmetten faydalanan ki?ilerin ma?dur olmamak i?in en k?sa s?rede bandrollerini yenilemeleri gerekiyor. Ba?kentli 60 ya? ?st? vatanda?lar?n sosyal hayata daha ?ok

kat?lmalar?n? sa?lamak i?in da??t?lan "ya?l? kartlar?"ndan ge?en y?l 83 bin 704 ki?inin faydaland???n? belirten B?y?k?ehir Belediyesi EGO Genel M?d?rl??? yetkilileri, bu vatanda?lar?n ma?dur olmamak i?in Ocak ay? sonuna kadar bandrollerini yenilemeleri gerekti?ini vurgulad?lar.

Yetkililerin verdi?i bilgiye g?re, ya?l? kartlar? 60 ya??n? doldurup 61 ya??ndan g?n alan vatanda?lara n?fus c?zdan? ve bir adet vesikal?k foto?rafla EGO Halkla ?li?kiler Birimi'ne ba?vurmalar? halinde bir defaya mahsus kal?c? olarak veriliyor. Ya?l? kart?n? alan vatanda?lar, belediye otob?slerinden her g?n 10.00 ile 16.00 ve 19.00 ile 24.00 saatleri aras?nda ?cretsiz olarak yararlanmak i?in ise her y?l ba??nda ya?l? kart? ?zerine yap??t?r?lan bandrol? yeniliyor. Bu y?l Belediye Meclisi taraf?ndan 70

lira olarak belirlenen bandroller, Metro ve Ankaray'daki bilet gi?elerinden temin edilebiliyor. Bir defaya mahsus ?cretsiz verilen ya?l? kartlar?n?n kaybedilmesi durumunda ise kart sahibinden usuls?z kullan?mlar? ve tekerr?r kartlar? engellemek i?in iki kat? ?cret kar??l??? 140 lira al?n?yor. Ba?kentliler bu hizmetle ilgili Hipodrom Caddesi No: 5 adresinde bulunan EGO Genel M?d?rl??? Bas?n Yay?n Halkla ?li?kiler ?ube M?d?rl???'nden ya da 507 14 83 numaral? telefondan bilgi alabiliyor.

ENGELL? KARTLARI

Engelli kartlar?n?n ise yine hizmet binas?nda bulunan Engelliler Birimi'nden verildi?ini belirten yetkililer, "Sa?l?k raporunun asl? ve 1 adet fotokopisi, 1 adet n?fus c?zdan? fotokopisi, 1 adet foto?raf, 1 adet ikametgah belgesi ve EGO kart bas?m ?creti ile ba?vurduklar? takdirde y?zde 60 ve ?zeri engellilere serbest kart, y?zde 60 ve alt? engellilere ise indirimli kart veriyoruz. Bu belgeleri getirdikleri ve ?creti ?dedikleri takdirde ayr?ca EGO'ya gitmelerine gerek kalm?yor, biz buradan t?m

i?lemlerini hallediyoruz" dediler. - AnkaraCapturetr
yakamoz01 friend

�nternet Ba��ml�l��� Art�k Hastal�k

Ankara Alkol ve Madde Ba??ml?l??? Tedavi ve E?itim Merkezi (AMATEM) Uzman? Do?. Dr. Tuncer Okay, internet ba??ml?l???n?n tedavi edilmesi gereken bir hastal?k oldu?unu s?yledi.

?stanbul Bak?rk?y Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sa?l??? ve Sinir Hastal?klar? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi'nde internet ba??ml?l??? ile ilgili bir klinik a??ld???n? hat?rlatan Okay, Ankara AMATEM'de ise ?imdilik konuyla ilgili e?itim faaliyetlerine a??rl?k verildi?ini, ancak b?yle bir uygulaman?n planlamalar dahilinde bulundu?unu belirtti. Okay, "10-12 saat boyunca internette gezinen, Oyun oynayan veya sohbet eden insanlar var. Bunlar?n toplumsal yans?malar? hen?z ?ok dramatik boyutlarda olmamakla birlikte bir tehlike." ifadesini kulland?.

Ankara AMATEM'de Uzman Do?. Dr. Tuncer Okay, son d?nemlerde artan internet ba??ml?l???na dikkat ?ekti. Okay, "Bunu dramatik boyutlarda ya?ayan insanlar var. 10-12 saat bilgisayar?n ba??ndan kalkmadan internette gezinen, Oyun oynayan veya sohbet eden bir s?r? insan mevcut. Bunlar?n toplumsal yans?malar? hen?z ?ok dramatik boyutlarda olmamakla birlikte bir tehlike." ?eklinde konu?tu. Bak?rk?y AMATEM'de internet ba??ml?l??? ile ilgili bir klinik a??ld???n? hat?rlatan Okay, Ankara AMATEM'de ise ?imdilik konuyla ilgili e?itim faaliyetlerine a??rl?k verildi?ini ancak b?yle bir klini?in planlamalar dahilinde bulundu?unu s?yledi.

?nternet ba??ml?l???n?n klinik olarak dikkat ?eken bir durum oldu?unun alt?n? ?izen Okay, "Bununla ilgili m?dahil olmak, planlama yapmak zorunday?z, yapmam?z gerekiyor ve planlamalar?n i?erisinde var. Bunu da bir hastal?k durumu olarak ele almam?z gerekiyor, ele almaya ba?lamam?z gerekiyor, ele almaya ba?land? zaten. T?rkiye'de bununla ilgili veriler de var, u?ra?an insanlar da var. Bu da b?y?k bir sorun." dedi.

Okay, bir insan?n, ya?amdaki rol?n?, i?levselli?ini, yapmas? gereken aktiviteleri, yerine getirmesi gereken sorumluluklar? aksatacak d?zeyde internet ile veya herhangi bir ?eyle me?gul olmas?n?n tehlike i?areti oldu?unu vurgulad?. Okay, ?unlar? kaydetti: "?nternetin ba??nda oturmak, ?ocu?unun bir problemi ile ilgilenmekten kendini geri ?ekiyorsa bu bir sorundur. ??ine kapand?ysa, ailesi ile arkada?lar? ile koptuysa, internetin ba??ndan kalkam?yorsa, ba??ndan kalkmak ad?na kendince ?areler ?retmeye ba?lad?ysa, bunu bir sorun olarak fark etmeye ba?lad?ysa ama bunu yapam?yorsa bu bir sorundur. ?nemli olan insan?n ya?am?n?n gidi?at?n? eline alan bir durumun ortaya ??kmas?."

?nternet ba??ml?l???n?n belli ki?ilik ?zellikleri olanlarda daha ?ok g?r?ld???n? s?yleyen Okay, "Kendi i?ine kapan?k ki?ilerde, insan ileti?imi yerinde olmayan, bu konuda ba?ar?l? olmayan insanlarda ?ok olabiliyor. ?nsanlarla ileti?imde kayg? bunalt? ya?ayan, toplum i?indeki aktivitelerde s?k?nt? ya?abilen insanlarda olabiliyor." de?erlendirmesinde bulundu. (Cihan Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248408]

Capturetr
yakamoz01 friend

8 inci Kattan Atlayarak �lmek �stedi

Adana'n?n Kozan ?l?esi'nde e?inden ayr?ld??? i?in bunal?ma girdi?i iddia edilen 40 ya??ndaki M.?., in?aat halindeki 8 katl? binaya ??karak intihar giri?iminde bulundu. M.?., polis taraf?ndan kenara ?ekilerek kurtar?l?p, hastaneye kald?r?ld?.

Karacao?lan Mahallesi'nde oturan ve bir s?re ?nce e?inde ayr?lan 2 ?ocuk annesi M.?.'yi bug?n sabah 8 katl? binan?n en ?st kat?nda g?renler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek ?evre g?venli?i alan polis, kad?n? ikna etmeye ?al??t?. Daha ?nce de jiletle bileklerini keserek intihar giri?iminde bulundu?u anla??lan M.?.'yi bir polis memuru konu?arak oyalarken, di?eri de arkas?ndan tutup kenara ?ekti.

Binadan indirilirken, Beni neden kurtard?n?z diye a?layan M.?., Kozan Devlet Hastanesi'ne g?t?r?lerek tedaviye al?nd?.

(Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 15:00 [3246947]

Capturetr
yakamoz01 friend

Kad�na �iddeti �nleyecek sinyalizasyon Sistemi Bakanlar ...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin, kad?na ?iddet olaylar?nda ?zellikle AB ?lkelerinde uygulanan sinyalizasyon sistemi tasla??n?n haz?r oldu?unu ve ?n?m?zdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda imzaya a??laca??n? s?yledi.

A??l?? ve incelemelerde bulunmak ?zere Malatya'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin, Malatya Valisi Ulvi Saran'? ziyareti s?ras?nda gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Bakar ?ahin, "Kad?na y?nelik ?iddet olaylar?na kar?? elektronik kelep?e" sisteminin ne zaman uygulamaya ge?ilece?ini sormas? ?zerine Bakan ?ahin, ama?lar?n?n ma?dur kad?nlar? korumak oldu?unu belirterek, ??yle dedi:

"Herkese bir kelep?e tak?lacak diye bir ?ey yok, toplumda yanl?? alg?lanmalara vesile oluyor. E?er ?iddete u?ram??sa kad?n, erkekte s?rekli ?iddet uyguluyorsa ve mahkeme uzakla?t?rma karar? vermi?se ve erkek uzakla?t?rma karar?na ra?men bu karara uymuyorsa bunun korunmas?yla ilgili teknik takip sistemi olacak. Buton, sinyalizasyon sistemi, kelep?e, ba?ka bir sistem olur. Biz Avrupa Birli?i ortalamalar?nda ?ngiltere, Avusturya'da sinyalizasyon, kolye ?eklinde olan bir sistem var, orada kelep?e yok. Bir Coll center sistemi ile h?zl? bir ?ekilde mahkeme karar?na uymayan erkek yeniden kad?na zarar verecekse h?zl? bir ?ekilde kolluk kuvvetlerine haber verip onlar?n gelmesini sa?layacak bir haberle?me sistemi bu. Bu temel kanununda bir maddesi, maddede koruyucu ?nleyici tedbirler var, bizim yapmam?z geren var, Sa?l?k Bakanl???'n?n, Adalet Bakanl???'n?n yapmas? gerekenler var. Bu top yek?n bir m?cadele alan?. bu konuyu i? ??i?leri Bakanl???'m?zla anla?t?k. Emniyet Genel M?d?rl???m?z bu konuda kendi altyap?s?n? olu?turuyor ve sinyalizasyon sistemi ile ilgili ne yap?lmas? gerekiyorsa, i? e?itimlerini de ald?lar, Mali destek de haz?r. Bu sistemi Bakanlar kurulunda da ?n?m?zdeki hafta imzaya a??yoruz."

BAKAN ?AH?N'DEN Z.?. A?IKLAMASI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin, Mudurnu il?esinde rahats?zlanarak hastaneye kald?r?lan Z.?.'nin 11 ya??nda oldu?u ve 8 ayl?k hamile oldu?u haberi ?zerine inceleme ba?latt?klar?n?, konuyla yak?ndan ilgilendi?ini s?yledi. Bakan ?ahin, olay?n duyulmas? ?zerine kimlikte 11 ya??nda g?z?ken Z.?.'yi telefonla arad???n? ve kendisi ile konu?tu?unu belirterek, "K?z?m?zla, valimizle g?r??t?m. K?z?m?z yakla??k 3 ay ?nce mahkemeye ba?vurmu?; 'Ben 11 ya??nda de?ilim benim kemik ya??m 17 diye" dedi.

Bakan ?ahin, n?fus c?zdanlar?nda ya??n do?ru yaz?lmamas?n?n Do?u ve G?neydo?u Anadolu B?lges'nde ?nemli sorunlardan biri oldu?unu, ?ok ?ocuklu ailelerde n?fus c?zdanlar?n?n ge? ve toplu ??kar?ld???n? anlatt?. Bakan Fatma ?ahin, "Toplu ??kar?ld??? zamanda ortalama bir ya? ?zerinden ger?ek ya?? de?il de n?fus c?zdan? al?n?rken b?yle ?ok yanl?? bir uygulama var, bu yanl???n bug?n bedelini ?d?yor. K?z?m?z ailenin izni ile evlendirilmi? ve resmi nikah olmay?nca ?ok ciddi bir sorun var. Mahkeme ?uan Patnos da devam ediyor. A?r? Valili?i'mizi arad?k mahkemenin bir an ?nce h?zland?r?lmas?n? ve do?umdan ?nce resmi nikah?n k?y?lmas?n? ve takibini istedik. Bizde bakanl?k olarak uzmanlar?m?z? ve m?d?rl???m?z? g?revlendirdik. Onlarda bir ?al??ma ve rapor haz?rl?yor. Ama benim telefonda anlad???m ?yle bir ?iddetin olmamas? kar??l?ks?z bir ?ey yok ama ciddi bir toplumsal sorun bu" dedi.

DHA(MP/?D) - Malatya

(Do?an Haber Ajans?) 26 dakika ?nce..  [3248724]

Capturetr
yakamoz01 friend

Taksim de "Uludere" Protestosu

Halklar?n Demokratik Kongresi ?yesi bir grup, Taksim Meydan?'nda, Uludere'de 35 ki?inin ?l?m?yle sonu?lanan olay? protesto etti. Aralar?nda Bdp'li milletvekillerinin de bulundu?u gruptakiler, "Uludere'nin sorumlular? yarg?lans?n" pankart? a?arak, "G?zalt?lara son. T?m siyasi tutuklular serbest b?rak?ls?n" yaz?l? d?vizler ta??d?. "Direne direne kazanaca??z", "Ya?as?n halklar?n karde?li?i" sloganlar? atan grup ad?na Bdp'li milletvekilleri birer konu?ma yapt?.

M?LLETVEK?LLER? A?IKLAMA YAPTI

Bdp Mersin Milletvekili Ertu?rul K?rk??, "Ba??ms?z kurulu?lar?n, demokratik kitle ?rg?tlerinin ve uluslar aras? g?zlemcilerin g?zlemleri ayn? noktada birle?iyor. Bir kaza olmad?, 5-6 saate yay?lan bir operasyon s?reci i?ersinde insanlar bombalanarak katledilmek ?zere s?n?r?n ?te yakas?nda bir araya getirildiler. Yerel askeri yetkililerin 'bunlar?n kim oldu?unu biliyoruz, herhangi bir faaliyet i?inde de?illerdir' diye uyarmalar?na ra?men katledildiler" dedi. Bdp ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ise "Bu ?lkede tek dil tek millet tek d???nce diyen AKP iktidar?n?n yapaca?? ?eyleri biliyorduk. O sadece halk?m?z? katletmiyor. Eme?imizi de katlediyor. Kad?nlar? katlediyor. ???ileri katlediyor. Hepsinin de ?zerini kapat?yor. O y?zden biz 'sende bir ses ??kar' kampanyas? karar? ald?k. ?yiki alm???z bug?n ilk eylemimizi Uludere'deki katliam i?in yap?yoruz. Halklar?n Demokratik Kongresi olarak bir kez daha bu katliam? k?n?yoruz" diye konu?tu. Bdp ?stanbul Milletvekili Levent T?zel de, "Halklar?n Demokratik Kongresi olarak ?nce demokrasi, bar??, halklar?n karde?li?i dedik. Yeni bir y?lda iyilikler diledi?imiz, insanca ya?am? arzu etti?imiz bir demokratik anayasa m?cadelesinde ilk eylemimiz. Halklar?m?za ilk sesimiz. Bu katliama seyirci kalmamak, vicdan sahibi olan herkesi, bu iktidara kar?? m?cadele etmek isteyen herkesi bu ?at? alt?nda birle?meye ?a??r?yorum" dedi.

Konu?malar?n ard?ndan Eylem Aksoy isimli k???k bir k?z i?kencede ?ld?r?ld??? ?ne s?r?len dedesi Halil Aksoy i?in yazd??? mektubu okudu. Grup daha sonra olays?z da??ld?.

- ?stanbul / Beyo?lu (Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 15:54 [3247122]

Capturetr
yakamoz01 friend

Gemiyle 45 G�nde Devrialem Rekoru

Frans?z gemi kaptan? Loick Peyron, m?rettebat? ile birlikte d?nyay? 'Populaire V' isimli teknesiyle 45 g?n, 13 saat, 42 dakikada dola?arak, d?nyay? tekneyle dola?ma rekorunu k?rd?.

Breast Liman?'nda y?zlerce ki?i taraf?ndan co?kuyla kar??lanan Peyron, d?nyan?n ?evresini gemiyle, 48 g?n, 7 saat, 44 dakika 52 saniye ile dola?arak rekor sahibi Frans?z gemi kaptan? Franck Cammas'?n rekorunu 3 g?n farkla k?rarak, d?nyay? en h?zl? dola?an gemi kaptanlar?na verilen Jules Verne ?d?l?n? kazand?. Peyron; '?ok gururluyuz ancak h?z y?z?nden ?ok yorulduk. K?m?ldamayan bir yata??n keyfini ??karaca??z ve kafam?z? yast??a koyup derin uyuyaca??z' dedi.

(Do?an Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248340]

Capturetr
yakamoz01 friend

2012 nin En ��ren� Haberi

Nev?ehir'in ?rg?p Boyal? K?y?'nde 5 ya??ndaki E.K. adl? k?za ?vey day?s? 25 ya??ndaki A.?. tecav?z etti. A.?. ile tecav?z? ??renen annesi 55 ya??ndaki H.K.'n?n minik k?z?n cinsel organ?n? ma?a ile da?lad?ktan sonra k???k k?z? merdivenden att?klar? iddia edildi.

A??r yaralanan, ?rg?p Devlet, daha sonra da Nev?ehir ve Ni?de Devlet Hastanesi'ne g?nderilen E.K., son olarak Ankara Dr. Sami Ulus Kad?n Do?um ve ?ocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi'ne sevk edildi. K?z?n ?vey day?s? ile anneannesi tutukland?.

?rg?p ?l?esi'ne ba?l? Boyal? K?y?'nde oturan 70 ya??ndaki E.K., ge?en y?l e?i ?l?nce Nigde'de H.K. ile evlendi. H.K.'nin ?evine gelen o?lu A.?., annesi intihar eden, babas? da cezaevinde tutuklu oldu?u i?in yanlar?nda kalan ?vey ye?eni E.K.'ye tecav?z etti. A.?.'n?n bunu ??renen annesi ile birlikte olay?n anla??lmamas? i?in minik k?za g?nlerce i?kence yapt???, k?zg?n ma?a ile cinsel b?lgesini k?zg?n ma?a ile da?lad?ktan sonra 4 g?n ?nce merdiveninden atarak, olaya kaza g?r?nt?s? vermeye ?al??t??? iddia edildi.

?rg?p Devlet Hastanesi'ne kald?r?lan A.?.'n?n v?cudunda di? izleri ve sigara yan?klar? oldu?u g?r?l?nce jandarmaya bilgi verildi. Soru?turmay? derinle?tiren ekipler, k?z?n ?vey day?s? A.?. ile ?vey anneannesi H.K., g?zalt?na al?nd?. A.?., su?lamalar? kabul etmedi.

?rg?p Devlet Hastanesi'nden Ni?de ?ocuk Hastanesi'ne oradan da Ankara Dr. Sami Ulus Kad?n Do?um ve ?ocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine sevk edilen E.K.'nin i? organlar?n?n da zarar g?rd??? ve durumunun ciddiyetini korudu?u belirlendi. Bu arada A.?.'n?n daha ?ncede k?yde hayvanlarla ili?kiye girdi?i, h?rs?zl?k ve gasp su?lar?ndan da sab?kal? oldu?u bildirildi. Mahkemeye sevk edilen A.?. ve anneanne H.K., tutuklanarak, Nev?ehir Cezaevi'ne konuldu.

Nev?ehir

(Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 16:44 [3247314]

Capturetr
yakamoz01 friend

Cumhurba�kan� G�l den Mesaj Var

?stanbul'da bulunan Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Twitter ?zerinden takip?ilerine mesaj g?nderdi. Bu sabah saat 10: 20'de ilk mesaj?n? yazan G?l, ?stanbul'da kapal? bir hava oldu?unu ve evde bilgisayar ba??nda bulundu?unu duyurdu. Mesajlar?n?n devam?nda Per?embe g?n? ziyaret etti?i Bolu'nun do?al g?zelliklerine dikkat ?eken G?l, "Bolu, harika tabiat g?zellikleri ile dolu bir ilimiz. Abant ba?ta, Yedi G?ller, S?nnet G?l? gibi pek ?ok g?l, Milli parklar, yaylalar, kayak merkezleri " diye yazd?.

G?ZELL?KLER?M?Z? D?NYAYA TANITMALIYIZ

Hayran oldu?u g?zellikleri anlatmaya devam eden Cumhurba?kan? G?l, ?u ifadeleri kulland?: Normalde, mavi ile ye?il hep deniz seviyesinde bulu?ur. Ama Bolu'da mavi ile ye?il 1000 metrenin ?zerindeki bu g?l ve ormanlarda bulu?uyor.

B?lgedeki do?al g?zelliklerin T?rkiye ve d?nyaya tan?t?lmas? gerekti?ini belirten Cumhurba?kan? G?l, 'G?lc?k'te donmu? g?l?n kenar?nday?m' diyerek bir foto?raf payla?t?. G?l, foto?rafta arka planda g?r?nen villada eski dostlar?yla g?zel bir sohbet yapma imkan? buldu?unu da yazd?.

CUMHURBA?KANINDAN VAL?L?K B?NALARI ELE?T?R?S?

Cumhurba?kan? G?l, ziyarette bulundu?u illerde vilayet binalar?n?n kendisini ?ok ?zd???n? s?yleyerek, "Eski vali konaklar? gitmi?, yerinde bas?k tavanl?, esteti?i ve simgeselli?i olmayan binalar var" diye yazd?. Ancak Cumhurba?kan? G?l, Bolu Vali kona??n? harika olarak niteleyerek, " Bolu Vali Kona??'n? g?r?nce b?y?k mutluluk duydum. 1800'lerin ba??nda yap?lm??, g?zel korunmu?, tarihi bir bina" ?eklinde yazd?. G?l, Bolu Vali kona??n?n ??k???nda ?ekilen foto?raf?n? da takip?ileriyle payla?t?.

SEPET ???NDE YA?MAK

Cumhurba?kan? G?l, her iki ile yapt??? ziyarette vatanda?lardan g?rd??? ilgiye ?zellikle te?ekk?r etti. Bolu'da kendisine sepet i?inde elma getiren vatanda??n foto?raf?n? da "Bolu'da kalabal???n i?inden bir teyze, bah?esinden getirdi?i bu elma sepetini verdi " s?zleriyle payla?t?. G?l, elma sepetinin i?inde Hayr?nnisa Han?m i?in bir de ya?mak oldu?unu yazd?.

D?ZCE DEPREM?N YARALARINI SARDI

D?zce ziyaretine de de?inen Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Cuma namaz?n? k?ld??? Cedidiye Camisinin ?n?ndeki meydanda halka hitap ederken ?ekilen foto?raf?n? da payla?t?. 1999 depreminin ard?ndan D?zce'nin yaralar?n? planl? bir ?ekilde sarmas?n? g?rmekten b?y?k bir memnuniyet duydu?unu yazan Cumhurba?kan? G?l, t?m takip?ilerine te?ekk?r ederek, iyi hafta sonlar? temennisinde bulundu. - ?stanbul / Merkez
(Do?an Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248410]

Capturetr
yakamoz01 friend

Sobadan S�zan Gazdan Zehirlenen �ift Hastanelik Oldu

zmir'in Fo?a il?esinde, evli ve iki ?ocuk sahibi Bozer ?ifti, k?m?r sobas?ndan s?zan karbonmonoksit gaz?ndan zehirlenerek hastanelik oldu.

Fo?a'n?n Gerenk?y Mahallesinde oturan E?ref ve Fatma Bozer,

?s?nmak i?in ak?am k?m?r sobas?n? yakarak uykuya dald?. Sabah ge? saatler olmas?na ra?men anne ve babas?n?n kalkmad???n? g?ren ?iftin ilk??retim ?a??ndaki ?ocuklar? Ersin ve Hasan

Bozer, annesiyle babas?n?

uyand?rmak i?in seslendi. Ancak, ?ocuklar cevap alamay?nca durumu kom?ular?na bildirdi. Bozer ?ifti, sobadan s?zan gazdan zehirlendikleri ??phesiyle ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kald?r?ld?. Burada

tedavi alt?na al?nan ?iftin

sobadan s?zan gazdan zehirlendikleri tespit edildi.

Bozer, ?iftinin sa?l?k durumlar?n?n iyiye gitti?i bildirildi.

E?ref Bozer'in ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi Mezarl?klar M?d?rl???nde i??i olarak ?al??t??? ??renildi.Capturetr
yakamoz01 friend

Dede-Torunun Bu G�r�nt�leri Rekor K�rd�

Amerika'da oturan bir kad?n, Almanya'da oturan ve torununu ?ok ?zledi?ini s?yleyen babas?na haber vermeden bu ?lkeye giderken, dede ve torununun kucakla?mas? b?y?k ilgi toplad?.

Almanya'da oturan; sa?l?k sorunlar? nedeniyle ilkbahar ve sonbahar aylar?nda u?akla yolculu?u sak?ncal? bulununca evinde ya?am?n? tek ba??na evinde s?rd?ren ya?l? adam, telefonla g?r??t??? Amerika'daki k?z?na torununu ?ok ?zledi?ini s?yledi. Babas?n?n bu s?zlerinden etkilenen kad?n, o?lunu alarak Almanya'ya s?rpriz ziyaret yapt?. Babas?na haber vermeden kap?y? yan?ndaki anahtarla a?arak i?eri giren kad?n, o?luna dedesinin yan?na giderek onunla kucakla?mas?n? isterken bir yandan da el kameras? ile kavu?malar?n? g?r?nt?lemeye ba?lad?.

Ya?am?n? tek ba??na ge?irdi?i evdeki yata??nda uyuyan adam, bir anda odaya girerek ba??rmaya ve kendisine do?ru gelen ?ocu?u g?r?nce ne yapaca??n? ?a??rd?. K?sa s?re ?ok ge?iren, daha sonra g?rd??? ?ocu?un torunu oldu?unu anlayan adam aylardan bu yana g?z?nde tutan torunu ile kucakla??rken, sevinci y?z?ne yans?d?. Torununu sevip kucaklayan adam daha sonra k?z? ile kucakla?t?. Dede ve torunun internete y?klenen s?rpriz kavu?ma g?r?nt?leri k?sa s?rede b?y?k ilgi g?rd?. (Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 14:10 [3246776]

Capturetr
yakamoz01 friend

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan� Fatma �ahin Malatya ...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin Malatya Valisi Ulvi Saran'? ziyaretinde yapt??? a??klamada, k?z ?ocuklar?n?n k???k ya?ta evlendirilmesiyle ilgili "?ocuk gelinleri konusunda en temel sorun e?itimdir. Milli E?itim Bakanl???'n?n son haz?rlam?? oldu?u 12 y?l zorunlu e?itim, bu sorunun temel olarak ??z?m?nde ila? olacak" dedi.

(Cihan Haber Ajans?) 28 dakika ?nce..  [3248684]

Capturetr
yakamoz01 friend

�l�e Olmak ��in Miting D�zenleyip Horon Teptiler

Trabzon'un D?zk?y il?esine ba?l? ?ay?rba?? Beldesi'nde vatanda?lar "?ay?rba?? il?e olmak istiyor" mitingi d?zenledi. Pankart ta??yan y?resel giysili kad?nlar?n renkli g?r?nt?ler olu?turdu?u mitingte horon tepildi, Ba?bakan'a g?nderilmek ?zere imza topland?.Trabzon'un b?y?k?ehir olmas? halinde beldelerinin mahalle stat?s?ne al?naca?? iddialar? ?zerine belde meydan?nda toplanan ?ay?rba?? sakinleri, ellerinde '7 il?eden daha b?y???z, il?e olmak istiyoruz', 'Biz haz?r?z ya siz', 'Vekillerimizden destek bekliyoruz', '6 bin ki?inin feryad?', 'Kalk?nma k?rsaldan ba?lar', 'Her ?ey ?ay?rba?? i?in' ve '?ay?rba?? i?in g?reve' yaz?l? d?vizler ta??d?. 'Mahalle de?il il?e olmak istiyoruz' ?eklinde slogan atan yakla??k 2 bin ki?i, horon oynad?. Belde ya?ayanlar? il?e olmalar? i?in imza kampanyas? da ba?latt?. Horon halkas?na y?resel k?yafetleriyle kat?lan kad?nlar renkli g?r?nt?ler olu?turdu.

Trabzon'UN EN B?Y?K BELDES?Y?Z

Trabzon'un b?y?k?ehir olmas? halinde beldenin kapanabilece?ine dikkat ?eken ?ay?rba?? K?lt?r ve Dayan??ma Derne?i Ba?kan? Dervi? K?ro?lu beldenin n?fusunun 6 bine yakla?t???n? ve il?e yap?lamas? gerekti?ini savundu. Dervi? K?ro?lu, 'Trabzon'un en b?y?k beldesiyiz. D?nya genelinde 23 bin ki?inin ?ay?rba?? do?umlu oldu?u bir ger?ektir. Beldemiz tarihi ge?mi?i olan bir e?itim yuvas?d?r. ?ay?rba??'n?n belde stat?s?nden mahalle stat?s?ne d???r?lmesi i?imize sinmemektedir. Bizler ?ay?rba??'n?n il?e olma hakk?n? her yerde her zaman savunaca??z? dedi.

BELED?YEM?Z?N KAPANMASI HALKI MA?DUR EDECEKT?R

?ay?rba?? Belediye Ba?kan? Ak Partili Hilmi K?ro?lu da, '?limizin b?y?k?ehir olmas? bizleri sevindirir ancak; belediyemizin kapanmas? halk?m?z? tamamen ma?dur duruma d???recektir. 6 bini a?k?n belde n?fusumuzla il?e olmay? hak etti?imizi d???n?yorum? diye konu?tu. Etkinli?e kat?lan D?zk?y Ba??ms?z ?l Genel Meclisi ?yesi Azmi K?ro?lu da, her ?eyin Ba?bakan'?n 2 duda?? aras?nda bitti?ine dikkat ?ekerek, "?ay?rba?? sesini ??kard? m? her yerden duyurur. ?ay?rba??'n?n il?e olmas?na t?m il?eler raz?d?r. ?ay?rba??'n?n il?e olmas?nda hi?bir kriter yoktur. Sadece Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n iki duda?? aras?ndad?r. ?nan?yorum ki ?ay?rba??'n? ma?dur etmeyecektir" dedi.

Konu?malar?n ard?ndan co?kulu kalabal?k, olays?z bir ?ekilde da??l?rken, belde meydan?nda kurulan bir masada toplanan imzalar?n Ba?bakanl??a g?nderilece?i ??renildi.

(Do?an Haber Ajans?) 52 dakika ?nce..  [3248650]

Capturetr
yakamoz01 friend

Almanya da Camiye Molotoflu Sald�r�

Almanya'n?n Darmstadt Kenti'nde D?T?B'e ba?l? olarak faaliyetlerin s?rd?ren D?T?B T?rk ?slam Birli?i Merkez Camii, kimli?i bilinmeyen ki?iler taraf?ndan kundaklanmaya ?al???ld?. Darmstadt polisi, Riedstrasse'deki k?lt?r merkezinin cami olarak kullan?lan b?l?m?ne yan?c? madde at?ld???n?, alevlerin kendili?inden s?nd???n? ve binan?n pencere cam?n?n k?r?ld???n?, duvarda sadece is kald???n? bildirdi. Yang?nla ilgili geni? ?apta soru?turma ba?lat?laca??n? bildiren Darmstadt polisi, cami ve ?evresinde g?venlik ?nlemlerinin artt?r?laca??n? duyurdu.

?K? K??? KO?ARAK KA?MI?

Geceleyin internet ba??nda iken bir patlama sesi duydu?unu vurgulayan D?T?B Merkez Camii Din G?revlisi Kerim ??kr? ?nl? "Caminin yan?ndaki binada ailemle kal?yorum. Patlama sesi duyunca ?nce r?zgarl? havan?n bunu yapt???n? sand?k. E?im buna ra?men merak edip pencereye ko?tu. ?ki ki?inin yoldan ko?arak gitti?ini s?yledi. Camlar? a??p ?evreye bakt?m, hi? bir?ey fark edemedim. Sabah namaza gitmek i?in camiye gidince pencerenin cam?na molotof at?ld???n?, yak?lmak istendi?ini g?r?nce Ba?kan Fuat Kurt'u haberdar ettim" dedi.

DOSTLU?UMUZA G?LGE D???REMEZLER

Olay? duyunca polisi arad???n? s?yleyen D?T?B Merkez Camii Ba?kan? Fuat Kurt, kundaklama giri?imlerini sert dille k?nayarak, "Polisler inceleme yapt?lar. Su?lular? yakalamak i?in ?al??acaklar?n? s?ylediler. Polis, kar??m?zdaki fabrikan?n kap?s?nda n?bet tutan kap?c?n?n, camiye giren iki ki?iyi g?r?nce d?d?k ?ald???n?, bu nedenle bu eylemi yapan ki?ilerin acele edip ka?malar?n?n kundaklamay? ba?ar?s?z k?ld???n? belirtti. Kentimizde t?m dinlerin bar???? bir ?ekilde ya?ad??? ho?g?r?l? ve a??k bir atmosfer vard?r. Her insan?n kendi dini inan?lar?na g?re ya?amas? hukuk devletinin t?m imkanlar?yla savunulmal?d?r. Bu eylemler bizim dostlu?umuza g?lge d???remez" dedi. (Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 18:05 [3247609]

Capturetr
yakamoz01 friend

Antalya2 Hortum Seralar� Vurdu

Akdeniz B?lgesi'nde etkili olan k?t? hava ko?ullar? Antalya'n?n il?elerinde hayat? olumsuz etkiliyor. Kumluca'da olu?an hortum pek ?ok seray? y?kt?, binlerce liral?k zarara neden oldu.

Kumluca ?l?esi'nde d?n ak?am saatlerinde denizde olu?an hortum, Beykonak Beldesi'nde seralara zarar verdi. Ge?en cuma g?n? ak?am saatlerinde ba?layan ya?mur, r?zgar?n da etkisiyle ya?am? olumsuz etkiledi. H?z? saatte 70 kilometreye ula?an r?zgar, a?a?lar? k?k?nden s?kt?, Beykonak ve Mavikent beldelerinde elektrik tellerini kopart?. Bir?ok noktaya uzun s?re elektrik verilmedi.

?l?ede en b?y?k zarara ise Beykonak Beldesi'nde denizde olu?an hortum yol a?t?. Denizde olu?an ve karada ilerleyen hortum, Akmaz ve Parakum mahallelerinde yakla??k 50 d?n?m arazi ?zerine kurulu seralar? y?kt? ge?ti. Plastik seralar?n ?rt?leri u?arken, cam seralar?n camlar? k?r?ld?, ?at?lar? u?tu. Seradaki ?r?nler ise zarar g?rd?.

B?NLERCE L?RA ZARAR VAR

Hortum nedeniyle seralar? zarar g?ren ?smail ?ahin, "E?imle birlikte sahilde dalgalar? izliyorduk. Denizde birden hortum olu?tu. Bir anda her yer toz duman oldu. Seralar?n naylonlar? havada u?u?maya ba?lad?. Sadece benim seramda 5 bin liral?k hasar var. Hortum 20 seray? y?kt?. Binlerce lira zarara neden oldu. Tek tesellimiz can kayb?n?n olmamas?" diye konu?tu.

B?lgede inceleme yapan Kumluca Kaymakam? Salih I??k ise il?ede etkili olan sa?anakla Beykonak Beldesi'nde olu?an hortumun, seralara zarar verdi?ini, b?lgedeki elektrik nakil hatlar?n? kopard???n? s?yledi. Kaymakam I??k, "Ekiplerimiz f?rt?na durduktan sonra hasar tespit ?al??malar?na ba?layacak. Can kayb?n?n olmamas? sevindirici" dedi.

Demre'DE DEV DALGALAR KORKUTTU

F?rt?na, Demre ?l?esi'nde de etkili oldu. ?iddetli ya?mur ve f?rt?na seralarda hasara neden oldu. Sahillerde olu?an dev dalgalar ise vatanda?lar? korkuttu. Dalga y?ksekli?i zaman zaman 15 metreye ula?t?. ?aya?z? Liman?'ndaki yatlar, liman? a?an dalgalar nedeniyle G?kkaya Koyu'na demir att?. (Do?an Haber Ajans?) 2 saat ?nce.. [3248570]

Capturetr
yakamoz01 friend

Tarsus Belediye Ba�kan� Burhanettin Kocamaz a, Kosova ...

Tarsus Belediye Ba?kan? Burhanettin Kocamaz'a Kosova'da Uluslararas? S?leyman Brina Balkanlar T?rk K?lt?r? Hizmet ?d?l? verildi. ?d?l?n? Prizren Belediyesi Ba?kan Yard?mc?s? Orhan Lopar'?n elinden alan Kocamaz, Kosova'da b?yle bir ?d?l alman?n mutlulu?unu ya?ad???n? s?yledi. Do?ru Yol T?rk K?lt?r ve Sanat Derne?i'nde d?zenlenen t?ren, Tarsus Belediyesi'ni anlatan tan?t?m filmiyle ba?lad?. T?ren Tarsus Belediye Ba?kan? Burhanettin Kocamaz'?n kaleme ald??? ?iirin okunmas?yla devam etti. T?rende bir konu?ma yapan 'Do?ru Yol' T?rk K?lt?r Sanat Derne?i Ba?kan? Tahir Luma, ?d?l?n Tarsus Belediye Ba?kan? Burhanettin Kocamaz'a verilmesinden dolay? bu gecenin kendisi i?in ?ok ?zel ve anlaml? oldu?unu s?yledi. Luma, Kocamaz'a yapm?? oldu?u ba?kanl?k g?revinin daha uzun y?llar s?rmesini diledi. Prizren Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Orhan Lopar da, Burhanettin Kocamaz'la yeni tan??t?klar?n?, ancak uzun y?llar tan???yorlarm?? gibi samimi olduklar?n? ifade etti. Bu ?d?l? vermekten gurur duydu?unu s?yleyen Lopar, Burhanettin Kocamaz'?n Prizren hakk?nda yazaca?? ?iiri Tarsus'ta d?zenlenen ?iir etkinliklerinde okuyaca??n? belirtti.

Lopar'?n elinden ?d?l?n? alan Kocamaz, Kosova'ya ilk defa geldi?ini ve Kosova'y? Anadolu'ya benzetti?ini s?yledi. Kocamaz, burada T?rkl???n ve T?rk bayra??n?n ya?at?lmas?nda ve buradaki T?rk gelene?inin korunmas?ndan dolay? ?ok mutlu oldu?unu s?yledi. 'Anadolu'da biz suyun i?erisinde bir bal?k gibi olay?n fark?nda olmayabiliriz, ama sizlerin burada ?z?n? korumak i?in verdi?iniz bu m?cadele ger?ekten takdir edilmesi gerekir? diyen Kocamaz, daha ?nce Kosova'ya gelmedi?i i?in ?ok pi?manl?k duydu?unu dile getirdi.

?d?l t?renine Prizren Belediyesi Ba?kan Yard?mc?s? Orhan Lopar, Mamu?a Belediye Ba?kan? Arif B?t??, Kosova T?rk Temsil Heyeti Ba?kan? Kurmay Albay Ahmet ?elik, Prizren Yunus Emre T?rk K?lt?r Merkezi M?d?r? Mustafa Altug ve ?ok say?da ?yesi kat?ld?.

Tarsus Belediyesi tan?t?m filmiyle ba?layan ?d?l t?reni, 'Do?ru Yol? derne?inin tan?t?m filmiyle sona erdi.

(Do?an Haber Ajans?) 08.01.2012 08:26 [3248162]

Capturetr
yakamoz01 friend

Galatasaray Ma��n�n Ard�ndan

Samsunspor TEKN?K D?REKT?R? PETKOVIC Galatasaray, B?YLE HATALAR YAPARAK KAZANAB?LECE??N?Z B?R TAKIM DE??L

Galatasaray TEKN?K D?REKT?R? TER?M TAKIMIMIZ ?LK YARI KEND?NE YAKI?MAYANI YAPTI, ?K?NC? YARI DA KEND?NE YAKI?ANI YAPTI

HATA SABR?'DE DE??L BENDEYD?

KAL?TEM?Z? ARTIRACAK, B?ZE KATKI SA?LAYACAK B?R ?K? OyunCU ALACA?IZ

Samsunspor Teknik Direkt?r? Vladimir Petkovi?, Galatasaray'a 4-2 ma?lup olduklar? ma??n ard?ndan d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda ?unlar? s?yledi

B?yle bir yenilgiden sonra konu?ma yapmak zor. Biz ba?lang??ta y?zde y?z?m?z? g?sterdik. Ama galip gelebilmemiz i?in, bunu 90 dakikada g?stermemiz gerekiyor. ?lk devre bunu iyi becerdik. Y?ksek seviyede, iyi konsantre olarak oynad?k. ?lk devre fazla kuvvet de kaybetmi? olabiliriz. Galatasaray gibi top tekni?i iyi ve pas yapan bir tak?ma kar?? b?yle bireysel hatalar yaparsan?z kazanman?z zor olur. Galatasaray, b?yle hatalar yaparak kazanabilece?iniz bir tak?m de?il. Galatasaray Teknik Direkt?r? Fatih Terim ise, ilk yar?da ?ok k?t? oynad?klar?n? ifade ederek, Tak?m?m?z ilk yar? kendine yak??mayan? yapt?, ikinci yar? da kendine yak??an? yapt? diye ?zetleyebiliriz. Gerek savunmada, gerek h?cumda ilk yar?da ?ok k?t?yd?k. Samsunspor iyiydi. Dedi?im gibi Galatasaray tak?m? ilk yar? yak??t??? gibi oynamad? ve 2-0 geriye d??t?. Ondan sonra yak??t??? gibi oynad?. Kolay de?il geriden gelmek, istekli ve arzulu oynamak. ?nemli bir rakipten ?? puan? ald?k. O y?zden Oyuncular?m?z? ikinci yar? i?in tebrik ediyorum. Samsunspor'u da tebrik ediyorum ilk yar? i?in. ?? puan i?in sevin?liyim. 2-0 geriye d??t?kten sonra Ujfalusi'yi sa? beke, Melo'yu stopere ?ektik. Melo'yu stopere ?ekmek beklenen bir ?ey de?ildi tabii ki. H?cumcu say?s?n? art?rarak ne kadar h?cum istedi?imizi ifade ettik. 2-1 olduktan sonra Melo'dan ileride faydalanmak istedik. Bazen b?yle oluyor i?te dedi.

HATA SABR?'DE DE??L BENDEYD?

Teknik direkt?r Fatih Terim, Sabri a?a?? yukar? bizimle 2-3 antrenmand?r birlikte, ama 10 g?nd?r d?nme sinyali veriyordu. Sabri milli tak?m?n beki. Sabri'den bir devre yararlansam iyiydi, ama olmad?. Sabri'nin aya??yla ilgili problem olmad? ki. Ama bu hatay? ben yapt?m, Sabri de?il. Bundan sonraki ma?lar? d???nerek onu oynatt?k. Ben yapt?m hatay?, Sabri'de bir ?ey yok diye konu?tu. Baz? ma?larda her ?eye ihtiya? oldu?unu belirten Fatih Terim, Devre aras?nda Oyuncular?ma, saha i?inde g?nderece?im haberi an?nda uygulayacaks?n?z dedim. Baz? ma?lar vard?r izah edemezsiniz. O ma??n tek hedefi vard?r, bir ?ekilde ?? puan? almak. ?kinci yar?da Oyunun kontrol?n? bizdeydi. Karab?k'? de yenersek kendi rekorumuzu k?raca??z. En az?ndan yana?t?rm?yoruz, puan? ayn? ?ekilde tutuyoruz. Geriden gelip kazanmay? biliyoruz. Oynamaya ?al???yoruz. Galibiyetin al??kanl?k haline gelmesi ?nemli. Devre aras?nda bir ?eyler payla??k. Bazen b?yle ma?larda ??kacak Oyuncu say?s? fazlala??r. Oyunun 45 dakikas?n? dakika dakika oynamak da b?yle ma?lar? kazanmakta ?nemli bir unsur. Ben hi?bir zaman hakem d?d?k ?almad?k?a pes etmem. Oyuncular?m?za da bunu a??lamaya ?al???yoruz. Kaybedebiliriz, ama hi?bir zaman umudumuzu kaybetmemeliyiz. Kendilerine bunu s?yledim ?eklinde konu?tu.

Melo'nun yeternekli bir Oyuncu oldu?unu da belirten Fatih Terim, Bizim i?in ?nemli Oyunculardan biri. 10 ma? iyi oynuyorsa bir ma? k?t? oynama hakk? da var. Ama biz kendisiniden hep iyisini bekliyoruz. Transfer i?in de u?ra??yoruz. Ba?kan?m?z ve di?er y?neticilerimiz u?ra??yor. Bir iki s?rpriz yapaca??z. Do?ru yerlere do?ru Oyuncular? do?ru paraya almaya ?al???yoruz. Hem alaca??z, hem verece?iz. Kalitemizi art?racak, bize katk? sa?layacak bir iki Oyuncu alaca??z. Atak mevkine Oyuncu alaca??z derken, trafik kazas?nda hayatlar?n? kaybeden Trabzonzsporlu taraftarlara ve Ke?ansporlu futbolculara da rahmet diledi.

Tff'nin akreditasyon kartlar? ile ilgili talimat de?i?ikli?ine de de?inen Terim, A??kcas? Tff'yi kutluyorum. Ben kart? hep takt?m. Takmamazl?k etmedim. ?steklerini yerine getirdim. ??imdeydi, k?t? bir niyetim yoktu. Hep beraber g?zellikleri yakalamam?z laz?m. Benimle bir ilgisi yoktu. Sadece cezas?n? ben yedim. Hep bulundurdum ?st?mde. Tff'yi ald??? karar i?in kutluyorum ifadesini kulland?.

Ujfalusi de, bug?n kendisi ve arkada?lar? i?in enteresan bir ma? oldu?unu belirterek, ?lk devre iki hata ve 2-0 geriye d??t?k. Ancak soyunma odas?nda birbirini motive eden bir tak?m vard?. Ma??n hen?z bitmedi?ini ve bir devresinin daha oldu?unu birbirimize s?yledik. Geriden gelip ma?? ?evirebilecek bir tak?m oldu?umuzu g?sterdik. Ayr?ca ben defans?n her b?lgesinde oynayabiliyorum. Defans?n b?t?n b?lgelerinde oynayabilirim dedi.

Kar?la?mada bir gol kaydeden Sercan Y?ld?r?m ise, Gol hem tak?m i?in, hem de benim i?in g?zel oldu. D?rd?nc? gol? ve ilk gol?m? att?m. Benim a??mdan moral oldu. Benim i?in bu iyi bir ba?lang?? oldu ?eklinde konu?tu. (Do?an Haber Ajans?) 08.01.2012 08:20 [3248156]

Capturetr
yakamoz01 friend

New York ta Tabutlu Protesto

ABD'de, gelir da??l?m? e?itsizli?i, ekonomik kriz ve i?sizli?e kar?? binlerce ki?inin giri?imiyle ba?lat?lan 'Wall Setreet'i ??gal Et' eylemcilerinin hedefi bu kez ABD Ba?kan? Barack Obama oldu. Obama'n?n 2012 y?l? i?in Ordu b?t?e ve prosed?rlerini belirleyen, ter?ristlere yard?m eden Amerikan vatanda?lar?n?n, Amerikan topraklar?nda yakalan?p Guantanamo'da s?resiz tutuklu kalmas?n?n ?n?n? a?acak Ulusal Savunma Yetki Yasas?'n? (National Defense Authorization Act) imzalamakla, 'anayasal haklar? katletti?ini' ?ne s?ren bir grup protestocu New York sokaklar?nda tabutlu eylem ger?ekle?tirdi.

ABD'de, gelir da??l?m? e?itsizli?i, ekonomik kriz ve i?sizli?e kar?? binlerce ki?inin giri?imiyle ba?lat?lan 'Wall Setreet'i ??gal Et' eylemcilerinin hedefi bu kez ABD Ba?kan? Barack Obama oldu. Obama'n?n 2012 y?l? i?in Ordu b?t?e ve prosed?rlerini belirleyen, ter?ristlere yard?m eden Amerikan vatanda?lar?n?n, Amerikan topraklar?nda yakalan?p Guantanamo'da s?resiz tutuklu kalmas?n?n ?n?n? a?acak Ulusal Savunma Yetki Yasas?'n? (National Defense Authorization Act) imzalamakla, 'anayasal haklar? katletti?ini' ?ne s?ren bir grup protestocu New York sokaklar?nda tabutlu eylem ger?ekle?tirdi.

ABD Ba?kan? Barack Obama'n?n s?z konusu yasay? imzalamas?yla, ?lkede anayasal haklar?n tabuta kondu?una ili?kin konu?malar yapan g?stericiler, eylemlerinde simgesel bir siyah tabut ta??d?. Simgesel tabutu, New York Borsas?'n?n i?lem g?rd??? Wall Street ?zerinde bulunan ilk ABD Ba?kan? George Washington'un heykeli ?n?ne b?rakan g?stericiler daha, sloganlar e?li?inde tabutu New York sokaklar?nda dola?t?rd?.

Amerika'da insan haklar? gruplar?n?n yo?un tepkisini ?eken ve ?ok tart???lan Ulusal Savunma Yetki Yasas?, eski Ba?kan Bush d?neminde y?r?rl??e giren ve 11 Eyl?l sald?r?lar? sonras?nda uygulamaya konan insan haklar? ihlallerine imkan veren yasalar?n devam? niteli?inde. Amerikan yurtta?lar? d???ndaki d?nya vatanda?lar?n? hedefleyen yasa, baz? sivil ?rg?tlere g?re, istendi?i takdirde Amerikan h?k?metine kendi vatanda?lar?n? da tutuklama ve i?kence yapma yetkisi veriyor.

Obama'n?n Y?lba?? ak?am? imzalad??? yeni yasayla, Amerikan h?k?metine tehdit olarak g?rd??? ya da kendisi aleyhine Twitter, Facebook gibi sosyal medya ortamlar?nda konu?anlar? ter?r su?lusu ??phesiyle tutuklama ve askeri mahkemelerde yarg?lama yetkisi veriyor. Ulusal Savunma Yetki Yasas?n?n 's?resiz tutukluluk' ba?l?kl? maddesinin D bendinde ter?r ??phelileri herhangi bir kan?ta ya da mahkeme karar?na gerek duyulmaks?z?n ve avukat, mahkeme ve j?ri hakk?ndan mahrum tutularak tutuklanabilecek ve i?kence g?rebilecek. (Do?an Haber Ajans?) 08.01.2012 08:28 [3248163]

Capturetr
yakamoz01 friend

Neonazi �yeleri 8 Y�l �nce 1 T�rk e Daha Sald�rm��

Almanya'da 2000-2006 y?llar? aras?nda 8'i T?rk 1'i Yunan 9 g??menin ?l?m?nden sorumlu tutulan 'Zwickaulu' isimli a??r? sa?c? Nasyonal Sosyalist yer alt? ter?r h?cresi ?yelerinin 2003 y?l?nda bir T?rk'? a??r yaralad??? ortaya ??kt?.

Essen'dekii Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) gazetesi, Nasyonal Sosyalist Yeralt? H?cresi (NSU) ile ilgili yap?lan incelemelerde, ?rg?t?n 8 y?l ?nce 2003 y?l?nda Ruhr B?lgesi'ndeki bir ba?ka cinayet giri?imiyle ba?lant?s? oldu?una dair bilgiler bulundu?unu, bu dosyan?n ara?t?r?lmaya ba?land???n? yazd?. Gazete, 2003 y?l?n?n aral?k ay?nda Duisburg-Meiderich'te T?rk k?kenli bir restoran sahibinin ba??ndan vuruldu?unu bildirirken Duisburg Savc?l??? s?zc?s? Detlef Nowotsch sald?r? ile ilgili belgelerin eyalet kriminal dairesine g?nderildi?ini bildirdi. S?zc?, orada olay?n Nasyonal Sosyalist Yeralt? ?rg?t?yle ba?lant?s?n?n ara?t?r?laca??n? bunun Zwickaulu ter?r h?cresiyle ba?lant?s? olabilece?inden ??phelenilen ayd?nlat?lamam?? di?er pek ?ok olayda oldu?u gibi rutin bir inceleme oldu?unu belirtti.

WAZ bu sald?r?da, bu olayda kullan?lana benzer bir silah?n NSU ?yesi olmakla su?lanan ve g?zalt?nda bulunan Beate Zschaepe'nin yanan evinde bulunu?unu T?rk k?kenli restoran sahibinin u?rad??? sald?r?da kullan?lan otomatik ate?leme d?zene?inin, halen tutuklu bulunan Beate Zsch?pe'nin Zwickau'daki evinde bulunan d?zenekle benzerlik g?sterdi?ini vurgulad?. (Do?an Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248421]

Capturetr
yakamoz01 friend

G�ne Damga Vuran Gazete Man�eti

Takvim Gazetesi: "4 Y?ld?zl? Koridor" ba?l??? ile eski Genel Kurmay ba?kan? ?lker Ba?bu?'un Hasan I?s?z ve ?etin Do?an ile ayn? koridordaki 12 metre karelik ko?u?una arkada? istememesini man?etine ta??rken,

Gazete Vatan: "Kanlar?na Dokunmu?" ba?l??? ile Fransa'ya kar?? T?rkiye'den Y?kselen 'Cezayir'de yapt???n?z soyk?r?m?n hesab?n? verin' tepkisine Cezayir Ba?bakan?'ndan gelen tepkiye man?etinde yer verdi.

Milliyet Gazetesi ise: "?l?m Doktoru" ba?l??? ile k?rtaj d?nemini ge?en hamilelere d???k yapt?ran jinekolog S.E'ni g?zalt?na al?n???n? man?etine ta??d?.Capturetr
yakamoz01 friend

Bu Da Talihsiz Talihli

Y?lba?? ?zel ?ekili?inde kendisine b?y?k ikramiyenin ??kt??? biletin kimli?i belirsiz 3 ki?i taraf?ndan ?al?nd???n? ileri s?ren ?smet K'n?n jandarmadaki ifadesinde yalan s?yledi?i ortaya ??kt?. K'n?n ifadesinde, "?ok borcum vard?. Borcumun oldu?u ki?iler s?rekli alacaklar?n? istiyorlard?.

Onlardan kurtulmak i?in bu yalan? s?yledim" dedi?i ??renildi. Hakk?nda 'yalan beyanda bulunmaktan' i?lem yap?lan 'evrakta sahtecilik' su?undan da hakk?nda arama karar? bulundu?u ortaya ??kan ?smet K'n?n adliyeye sevk edildi?i belirtildi. K'n?n ??kar?ld??? mahkemece tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?ld??? bildirildi. - ?zmir / ?e?me

(Do?an Haber Ajans?) 08.01.2012 01:47 [3248112]

Capturetr
yakamoz01 friend

Azer B�lb�l,kazma Karde�ler in ��retmeni Olacakt�

Son G?R?NT?LER?

Antalya'da otel odas?nda ?l? bulunan Azer B?lb?l, bir televizyon kanal?nda yay?nlanmak ?zere ?ekimlerine ?stanbul'da 4 g?n ?nce ba?lanan ve y?netmenli?ini ?mer Korkmaz'?n yapt??? 'Kazma Karde?ler' dizisinde ba?rol oynayacakt?. Azer B?lb?l'?n set arkada?lar? ?l?m haberi ile y?k?ld?. ?ekimleri iptal eden sanat?? dostlar? da B?lb?l'?n ?l?m haberi ?zerine ?stanbul'dan Antalya'ya geldi.

Morgdan yak?nlar? taraf?ndan al?nan Azer B?lb?l'?n cenazesine e?lik eden sanat?? dostlar?, Antalya Havaliman?'nda tarifeli u?ak kargosu ile ?stanbul'a gidecek cenazeyi bekledi.

'Kazma Karde?ler' dizisinin yap?mc?s? Sami Bak?r, Azer B?lb?l'?n Cahit Akcan, Salih I??kl?, Faruk Kartal, Saracettin Yamar ve Mehmet Hanefi Kad?c?k ile birlikte dizide ba?rol? payla?t???n? s?yledi. Babalar? vefat eden 6 karde? aras?nda tek okuyan ve ??retmen olan 'Mehmet' isimli karakterdeki Azer B?lb?l'?n daha sonra k?y?ne d?n?p ??retmenlik yapaca??n?, di?er 5 karde?inin ise s?rekli define pe?inde ko?acaklar?n? kaydeden Bak?r, ?l?m haberinin b?y?k ?z?nt? yaratt???n? s?yledi. Sami Bak?r, "Bug?n ?ekimlere beklerken ac? haberini ald?k. Hepimiz ?ok ?zg?n?z. Allah rahmet eylesin, T?rkiye ?ok ?nemli bir sanat??s?n? kaybetti" dedi.

B?LB?L YER?NE LAT?F DO?AN

Dizide B?lb?l'?n karde?lerini oynayacak olan Salih I??kl?, Cahit Akcan ve Mehmet Kad?c?k ile mafya babas?n?n sevgilisi rol?ndeki Ay?e Top?u, ?ok ?zg?n olduklar?n? ifade etti. ?ekimlerine bir s?re ara verilen dizide, hayat?n? kaybeden Azer B?lb?l'?n yerine ise bir ba?ka t?rk?c? Latif Do?an'?n d???n?ld??? belirtildi.

Otel odas?nda ?l? bulunan sanat?? Azer B?lb?l'?n ?l?m?nde ihmali oldu?u gerek?esiyle g?zalt?na al?nan 24 ya??ndaki garson k?z Sibel A. 'yard?m ve bildirim h?k?ml?l???n? yerine getirmemek' su?lamas?yla adliyeye sevk edildi. Polis merkezinden ??kart?l?rken "Ben hi? bir ?ey yapmad?m, istedi?iniz kadar ?ekin" diyen Sibel A. neden g?zalt?nda oldu?u sorusuna ise "Azer B?lb?l'? ?ok sevdi?im i?in, hayran? oldu?um i?in. Ben ona kalle?lik yapmad?m, onu satmad?m" dedi.

ANT?B?YOT?K KULLANMI?

Polis olayla ilgili soru?turman?n s?rd???n? a??klarken otel odas?nda sanat??n?n kulland??? iddia edilen ilac?n incelemesi tamamland?. Azer B?lb?l'?n kulland??? ilac?n bo?azlar?nda olu?an A?r? ve tahri?ler i?in kullan?lan antibiyotik oldu?u belirtildi.

Ge?en y?llarda Akdeniz ?niversitesi'nde ??kan olaylar?n ??phelilerinden aln?nda 'Z?lfikar d?vmesi' bulunan provokat?r ?mer Ulusoy'un da sanat??n?n hayran? oldu?u ve kald??? otelin ?n?nde birlikte hat?ra foto?raf? ?ektirdi?i ortaya ??kt?. (Do?an Haber Ajans?) 4 saat ?nce.. [3248307]

Capturetr
yakamoz01 friend

Azer B�lb�l �n Son G�r�nt�leri

G?ll?k Caddesi ?zerinde bulunan 'Max Taverna' adl? gece kul?b?nde iki haftad?r sahneye ??kan Azer B?lb?l, kald??? 3 Y?ld?zl? Mostar Otel'in 408 no'lu odas?nda ?l? bulundu. ?arampol Caddesi'ndeki otel odas?nda ??plak halde cesedi bulunan sanat??n?n ??pheli ?l?m? ?zerine Antalya Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ubesi Cinayet B?ro Amirli?i ekiplerinin ba?latt??? soru?turma ?ok y?nl? olarak s?rd?r?l?yor.

YEREL KANALA KONUK OLDU

Sanat?? Azer B?lb?l'?n, ?l?m?nden ?nceki son g?r?nt?leri ortaya ??kt?. Ge?en 29 Aral?k g?n? Antalya'da uydu ?zerinden yay?n yapan Akdeniz TV'de yay?nlanan 'Nihat Arslan ?ov'a konuk olan Azer B?lb?l'?n, program ?ncesinde kalp rahats?zl???na dair belirtiler g?sterdi?i iddia edildi.

Program?n yap?mc?s? ve sunucusu Nihat Arslan, Azer B?lb?l'?n kuliste bir ara elini kalbine g?t?rd???n? belirterek, 'Bug?nlerde g??s?mde sanc? oluyor. Hay?rd?r in?allah' dedi?ini s?yledi. Azer B?lb?l, konuk oldu?u programda 2 t?rk? s?yledikten sonra ayr?ld?.

M?Z?K D?REKT?R? UYU?TURUCU YOK

Adli T?p Kurumu morgunda bulunan Azer B?lb?l'?n cenazesine savc? taraf?ndan ??le saatlerinde otopsi yap?ld?. Morg ?n?nde bekleyen B?lb?l'?n 11 y?ll?k m?zik direkt?r? Mehmet Duran, uyu?turucu ve cinsel g?c? art?r?c? hap iddialar?n? yalanlad?.

Sanat??n?n 22'nci alb?m? 'Duygular?m'? ge?en hafta ??kard???n? ve alb?mdeki 'Karakolluk olurum' ?ark?s?na klip ?ekti?ini belirten Mehmet Duran, "Klip, bir hafta sonra televizyonlarda yay?nlanmaya ba?layacakt?. Onun mutlulu?unu ya??yordu. ?ok k?ymetli, insanlar? seven biriydi. Bug?nlerine hep ?al??arak, didinerek geldi. O i?imizden biriydi" diyerek ?z?nt?s?n? dile getirdi. Her gece tavernadan ??kt?ktan sonra otele birlikte geldiklerini anlatan Mehmet Duran, ?unlar? s?yledi:

"O gece yine saat 01.00 gibi otele geldik. Azer saat 14.00 gibi kalkard?. Biraz ge? kal?nca cep telefonuyla arad?m. Cevap vermeyince resepsiyona ge?ip otel g?revlisine aratt?m. Ancak, cevap vermeyince yedek anahtarla odas?na girdim. Yorgan ?st?ndeydi. Hemen a?t?m y?z?n?, morarma ba?lam??t?. Hemen ambulans ?a??rd?k. 112 g?revlileri, ilk inceleme ard?ndan kalp krizi sonucu ?ld???n? bildirdi. Zaten Azer'in ritm bozuklu?u vard?. ?stanbul'a d?n??te bir kalp operasyonu ge?irecekti. ?la? ya da uyu?turucu kulland??? y?n?ndeki iddialara ihtimal vermiyorum. Azer B?lb?l, 2 y?ld?r alkol bile alm?yordu. Savc?l?ktan ??kacak rapor bunu do?rulayacakt?r."

SAVCI YABANCI MADDE YOK

Otopsi yapan N?bet?i Cumhuriyet Savc?s? Mustafa ?eraz, yap?lan ilk incelemede herhangi bir yabanc? maddeye rastlanmad???n? anlat?rken, "Kalp damarlar?ndan ikisinin t?kal? oldu?u belirlendi. Ancak, v?cutta herhangi bir yabanc? madde olup olmad??? v?cuttan al?nan ?rneklerin toksikolojik sonu?lar?n?n gelmesiyle kesin olarak ortaya ??kacak. Bu da en az bir hafta s?rer." dedi.

GER?EK ADI S?BUTAY KESG?N

Kars'ta 1969'da d?nyaya gelen Azer B?lb?l (S?butay Kesgin), daha sonra ailesiyle birlikte Almanya'ya yerle?ti. M?zik ya?ant?s?na 'Garip Yolcu' alb?m? ile ba?layan B?lb?l, daha sonra halk m?zi?i- arabesk tarz?nda 'Yalan Olur', 'Ben Sana Vurgunum', 'F?rat' gibi alb?mleri ile m?zik ya?ant?s?na devam ederken 1996 y?l?nda ??kard??? 'Ben Babay?m' adl? alb?m? ile ??k?? yakalad?. Bu alb?mde yer alan 'Yaraland?n m? Ey Can' ve 'Dokunmay?n ?ok Fenay?m' adl? ?ark?lar?yla b?y?k ses getirdi.

15 ?ubat 2001 tarihinde evinde kokain partisi d?zenledi?i i?in 10 ay hapis cezas? alan ve bu cezas? paraya ?evrilen B?lb?l, ge?en y?l bir r?portaj?nda, "18 ay uyu?turucu tedavisi g?rd?m. 1.5 y?ld?r da temizim. Art?k o g?nleri anmak bile istemiyorum." demi?ti.

(Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 15:46 [3247106]

Capturetr
yakamoz01 friend

Ba��na Makas Sapland�

Gaziantep'te ?akala??rken 12 ya??ndaki karde?i Hasan Y.'nin f?rlatt??? makas ba??na saplanan 15 ya??ndaki ?brahim Y., ?ans eseri ?l?mden d?nd?. ?brahim Y.'nin ba??na 1.5 santimetre giren ve beyne zarar vermedi?i tespit edilen makas, ameliyatla ??kar?ld?.

Olay, G?zelyurt Mahallesi 30 Sokak 31 numaral? evde ?nceki g?n meydana geldi. Hasan Y., babas?n?n b?y?klar?n? kesmek i?in kulland??? makas? al?p, ?akala?t??? a?abeyi ?brahim Y.'nin sa??n? kesmek istedi?ini s?yledi. ?ki karde? aras?ndaki ?akala?ma s?ras?nda, Hasan Y.'nin, elindeki makas a?abeyinin ba??n?n sa? arka k?sm?na sapland?.

?brahim Y., ailesi taraf?ndan kafas?ndaki makasla birlikte ?a?r?lan ambulansa bindirilip, Avukat Cengiz G?k?ek Devlet Hastanesi'ne g?t?r?ld?. Acil Servis'te doktorlar?n hemen m?dahale etti?i ?brahim Y.'nin kafas?n?n r?ntgen filmi ?ekildi.

Doktorlar, r?ntgen filmini inceleyip, makas?n sivri k?sm?n?n kafatas?na 1.5 santim sapland???n? ancak, beyne zarar vermedi?ini tespit etti. Doktorlar, lokal anestezi ile ?brahim Y.'nin ba??na saplanan makas? ??kartt?. ?brahim Y., yap?lan m?dahale ard?ndan yakla??k 2 saat g?zlem alt?nda tutulduktan sonra taburcu edildi.

Anne G?l??an Y., "?ok ??k?r, makas beyne zarar vermemi?. Allah o?lumu bana ba???lad?" diye dua etti.

- Gaziantep (Do?an Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248354]

Capturetr
yakamoz01 friend

Karabulut: Ergenekon da Savc�lar Su� �retti

Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda 11 ay tutukluluk s?resi ard?ndan tahliye edilen Noel Baba Bar?? Konseyi Ba?kan? Muammer Karabulut, Antalya 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde a?t??? ancak reddedilen tazminat davas?nda savunma yapan d?nemin Ergenekon savc?lar? Mehmet Ali Pekg?zel, Zekeriya ?z ve Nihat Ta?k?n'?n 'su? imal' etti?inin kan?tland???n? ileri s?rd?.

Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda 26 ?ubat 2008 tarihinde tutuklanan Karabulut, 11 ay tutuklu kald?ktan sonra 23 Ocak 2009'da tahliye edildi. T?rk Ortodoks Patrikhanesi Bas?n S?zc?s? Sevgi Erenerol'un i?yerinde yap?lan aramada ele ge?irilen 'Ergenekon- Lobi' belgesinin iddianamede kendisinden ??km?? gibi g?sterildi?ini savunan Karabulut, tahliye olduktan sonra Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davas? a?t?. Bu davaya Ergenekon soru?turmas?n yapan 3 savc?s?n?n da savunma g?nderdi?ini s?yleyen Karabulut, ?u iddiada bulundu:

"Savc? Zekeriya ?z, kendi haz?rlad??? iddianamede Sevgi Erenerol'dan ele ge?irilen belgenin emniyet g?revlilerince yanl??l?kla bana yaz?ld???n? kabul ediyor. Bu sat?rlar, savc?lar?n su? ikrar?d?r. Polis iddianame haz?rlamaz, iddianameyi savc?lar haz?rlar. Savc?lar ilk kez su? imal ettiklerini kabul etmi?tir."

Karabulut'un iddias?na g?re savc? Zekeriya ?z, mahkemeye g?nderdi?i savunmada, "Karabulut ile ilgili b?l?mde emniyetteki ifadesinde yap?lan bir yanl??l?ktan dolay? ayn? dosya kapsam?nda hakk?nda i?lem yap?lan Sevgi Erenerol'dan ele ge?irilen belgenin Muammer Karabulut'tan ele ge?irilmi? gibi emniyet g?revlilerince yanl??l?kla yaz?ld???, ancak bu hatan?n davac?n?n tutuklanmas?yla ve tutukluluk s?resinin uzamas?na neden olmad?" dedi.

Savc? ?z ayr?ca iddianamedeki maddi hata nedeniyle davac? Muammer Karabulut'un herhangi bir zarara maruz kalmad???n? ve tutukluluk nedeninin s?z konusu belge de?il, dosyadaki mevcut di?er deliller oldu?unu vurgulad?.

Antalya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Muammer Karabulut'un a?t??? tazminat davas?n? reddetti

? (Do?an Haber Ajans?) 36 dakika ?nce..  [3248678]

Capturetr
yakamoz01 friend

Ayakkab�l� Protesto ile Wulff a �stifa �a�r�s�

Almanya'da i?adam? arkada??n?n e?inden d???k faizli 500 bin euro kredi almak, bu konuda yanl?? bilgi vermek ve hakk?nda ??kan haberleri engellemeye ?al??makla su?lanan Almanya Cumhurba?kan? Christian Wulff'a tepkiler s?rerken, ba?kent Berlin'deki Cumhurba?kan? konutu olan Schloss Bellevue'n?n ?n?nde toplanan yakla??k 250 ki?ilik grup ellerinde ayakkab?lar ta??yarak istifa ?a?r?s? yapt?.

Devlet kanallar?nda g?reve 5 y?ll???na se?ildi?ini istifa etmeyi d???nmedi?ini, halktan b?y?k destek ald???n?, g?revini severek yapt???n? anlatan Wulff'a tepkilerini g?stermek i?in 'Cumhurba?kan?na ayakkab? g?ster' slogan?yla eylem d?zenlendi. 'Creative lobby of future' adl? inisiyatifin organize etti?i eyleme kat?lanlar, ayakkab?lar?n? g?sterirken, ayr?ca "Wulff eve d?n", "Wulff gitmeli" yaz?l? pankartlar ta??d?.

ANKET SONUCU

Alman 1'inci devlet kanal? ARD taraf?ndan yap?lan ara?t?rmada g?r??leri al?nan Almanlar?n y?zde 56's?n?n kusurlar?na ra?men cumhurba?kan?n?n g?revine devam etmesini istedi?i belirtildi.

Sosyal Demokrat Parti lideri Sigmar Gabriel, 'Cumhurba?kan?'n?n olay?n bu kadar ilerlemesine izin vermesi ?ok k?t?. T?m bu tart??ma y?z k?zart?c? ve ?irkin' dedi. Wulff'u cumhurba?kanl???n?n d?r?stl?k ve inan?rl?k standartlar?n? d???rmekle su?layan Gabriel, 'Bir s?permarketteki kasiyerler ?ok daha k???k bir su? nedeniyle ?oktan i?ten ??kar?l?rd?. Ancak Cumhurba?kan?, kendisi i?in ?zel kurallar?n ge?erli oldu?unu d???n?yor' dedi. (Do?an Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248339]

Capturetr
yakamoz01 friend

Alanya yelkenli den Kazanacak

*- Alanya'da Goldcity Turizm Kompleksi ve Akdeniz Yelken Kul?b? i?birli?iyle ba?lat?lan 'Gold Sailing' projesi kapsam?nda g?nl??? 100 Euro'dan yelkenli turlar? d?zenlenecek.

AKDEN?Z Yelken Kul?b? ve Goldcity Turizm Kompleksi'nin ortakla?a ba?latt??? 'Gold Sailing' projesiyle Alanya yelkenli turizmine a??l?yor. Proje her biri 350 bin Euro de?erinde 2 yelkenli ile ba?lat?ld?. Yaz sezonunda yelkenli say?s?n?n 10'a ??kar?lmas? hedeflenen projede, g?nl?k ve haftal?k yelkenli turlar?n?n yan? s?ra uluslararas? ge?erlili?i olan yelkenli e?itimi de verilecek. Akdeniz Yelken Kul?b? Y?netim Kurulu ?yesi ve proje e?itmeni Marina Holkina, e?i Igor Holkina ile birlikte yelkenli kaptanl??? ve e?itmenli?i yapacaklar?n? s?yledi.

HERKES DEN?ZE A?ILACAK

B?lgede bu projenin ilk defa ger?ekle?tirildi?ini belirten Holkina, "Yelkenli turizmi i?in iklim, deniz ve turizmin bir arada olmas? nedeniyle Alanya'y? se?tik. Alanya, yelkenli geziler d?zenlenebilecek en iyi hava ?artlar?na sahip ba?l?ca yerlerden birisi. Daha ?nce bu b?lgede yelkenli turizminin yap?lmamas? bizi ?a??rtt?" dedi. Yelkenli turizminin d?nyan?n bir?ok yerinden yap?ld???na i?aret eden Holkina, "Proje herkesin denize a??lmas?n? sa?layacak. Saatlik, g?nl?k ve haftal?k yelkenli gezileri d?zenleyerek d?nyada sadece zenginlerin ula?abildi?i yelkenliyi t?m turistlerin hizmetine sunaca??z" diye konu?tu.

KIBRIS'A TURLAR D?ZENLENECEK

Marmaris, Bodrum ve K?br?s'a turlar d?zenlenece?ini anlatan Holkina isteyenlere de yelkenli e?itimi verilece?ini kaydetti. E?itimi ba?ar?yla bitirenlerin uluslararas? denizlerde kullanabilece?i sertifikaya sahip olaca??n? vurgulayan Holkina, "T?rkiye Yelkenli Federasyonu i?birli?inde uluslararas? amat?r yelkenli yar??lar? d?zenlemeyi d???n?yoruz. Amac?m?z d?nyada pop?ler olan yelkenli hobisini Alanya'ya yerle?tirmek. Alanya bu a??dan ciddi bir potansiyele sahip. Turizm kapasitesi yelken turizminin yap?lmas?na olanak sa?l?yor" dedi.

ALTERNAT?F TUR?ZM ?MKANI

Goldcity Turizm Kompleksi Genel Koordinat?r? G?l?in G?ner ise, konaklama, deniz, kum ve g?ne? anlay???n?n d???na ??kmak ad?na s?z konusu projeyi ba?latt?klar?n? kaydetti. G?ner, turizmdeki ?e?itlili?i ve kaliteyi art?rmak amac?yla yapt?klar? proje sayesinde turistlere Alanya'n?n sahip oldu?u en b?y?k de?erlerden biri olan Akdeniz'in e?siz g?zelli?ini de sunma imkan? yakalayacaklar?n? s?yledi. Yelkenli turlar?n g?nl??? 100 Euro, haftal??? ise 600 Euro olarak belirlendi. Uluslararas? sertifika verilecek olan e?itimin ?creti ise 1000 ile 2000 Euro aras?nda de?i?ecek. (Do?an Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248394]

Capturetr
yakamoz01 friend

T�rkiye Sar�kam�� �ehitlerine Y�r�d�

Sar?kam??'ta, T?rkiye ?ehitleriyle Y?r?yor etkinli?i d?zenlendi.

S?f?r?n alt?nda 15 derece so?ukta yap?lan y?r?y??e 34 bin ki?i kat?ld?. Y?r?y??te, ellerinde bayraklar ve Atat?rk'?n posterleri ile y?r?yen kat?l?mc?lar 7 kilometrelik ?ehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolunu T?rkiye Da?c?l?k Federasyonu temsilcileri ?nderli?inde takip ederek, 2 bin 800 rak?ml? So?anl? Da?lar?'n?n zirvesinde ula?t?. ??i?leri Bakan? ?dris Naim ?ahin'in de kat?ld??? y?r?y??te, ?ehitler i?in sayg? duru?unda bulunuldu

dua edildi. Saat 10.30'da ini?e ge?en kat?l?mc?lar, Yukar? Sar?kam??

?ehitli?i'ne giderek y?r?y??? tamamlad?

Sar?kam?? ?ehitleri'ni anma y?r?y???ne Bakan ?ahin de e?lik etti. Bakan ?ahin ile bereber AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus K?l??, Kars Belediye Ba?kan? Nevzat Bozku?, Sar?kam?? Kaymakam? Erdo?an Turan Ermi?, Belediye Ba?kan? ?lhan ?zbilen ve ?ok say?da vatanda? ile ??renciler kat?ld?.

?ahin'i ellerinde bayraklarla Sar?kam?? Atl? Spor K?l?b? sporcular? kar??lad?. ?dris Naim ?ahin, 7 kilometrelik y?r?y??e kat?lan ve tamamlayan ilk bakan oldu. Daha ?nce Sar?kam?? ?ehitlerini anma y?r?y???ne bir?ok bakan kat?lm?? ancak bakanlar y?r?y??e e?lik etmemi?ti. Sar?kam?? ?ehitleri'ni anma etkinlikleri Yukar? Sar?kam?? Mahallesi'nde devam ediyor. - KarsCapturetr
yakamoz01 friend

Edirne 1 Meri� Nehrinin Debisi Y�kseldi, Ah�rlar Bo�alt�ld�

Bulgaristan'daki kar ya????n?n ard?ndan Ya?an ya?mur karlar? eritti ve Edirne'de de 3 g?nd?r etkili olan ya?mur ya???? sonras? Meri? Nehri'nin debisi y?kseldi. Ta?k?n riskine kar?? Meri? Nehri kenar?ndaki Bosnak?y'de bulunan ah?rlar bo?alt?lmaya ba?land?. Edirne'de d?n Tunca Nehri a??r? ya???lar sonras? ta?arken, Meri? Nehri'nin debisi de bug?n y?kselmeye ba?lad?. DS? 11'nci B?lge M?d?rl??? ekipleri taraf?ndan d?n saat 16.00'da yap?lan ?l??mde 535.3 metrek?p olarak ?l??len Meri? Nehri'nin debisi, bu sabah 08.00'da yap?lan ?l??mde 909.8 mektek?pe ula?t?. Tunca Nehri'nin d?n 190 metrek?pe kadar Y?kselen debisi bu sabah itibariyle 125.6 metrek?pe d??t?.

HAYVanLAR TAHL?YE ED?LD?

Meri? Nehri'nin debisinin y?kselmesiyle birlikte, nehir kenar?ndaki Edirne Belediyesi'nen ait Protokol Evi ?ay Bah?esi kapat?ld?, i?indeki e?yalar bo?alt?ld?. Meri? Nehri ile Yunanistan s?n?r? aras?nda bulunan Bosnak?y'de hayvanc?l?k yapan vatanda?lar, ah?rlardaki hayvanlar?n? ta?k?n riskine kar?? ah?rlardan ??kartarak trakt?rlerin r?morklar?na y?kledi ve g?venli yrlere nakletti. Bosnak?y'deki ?iftli?inde hayvanc?l?k yapan Murat Koca da 11 b?y?kba? hayvan?n? ta??d?ktan sonra gece yar?s? do?um yapan ine?ini ve buza??s?n? sabah saatlerinde ta??yarak ?iftli?inden ayr?ld?. Meri? Nehri'nin Bosnak?y mevkiindeki su k?smen ta?t? ve k?y?n di?er giri?ini ula??ma kapatt?.

BALKAN ?EH?TL??? SULAR ALTINDA

Tunca Nehri ?evresindeki b?lgeler de ta?k?ndan olumsuz etkilendi. K?rkp?nar Ya?l? G?re?leri'nin yap?ld??? Sarayi?i alan? ile Balkan ?ehitleri An?t? da sular alt?nda kald?. Nehir ?zerindeki 2. Bayezid ve Yaln?zg?z k?pr?leri de ak?am saatlerinde belediye ekipleri taraf?ndan suyun k?pr?n?n ?zerine kadar ??kmas? nedeniyle kapat?ld?.Hava s?cakl???n?n en y?ksek 3 derece olarak ?l??ld??? Edirne'de ya?murun yerini kar ya????na b?rakmas? bekleniyor. (Do?an Haber Ajans?) 4 saat ?nce.. [3248309]

Capturetr
yakamoz01 friend

Ba�kale de 55 Bin 800 Paket Ka�ak Sigara Ele Ge�irildi

Van'?n Ba?kale il?esinde 55 bin 800 paket ka?ak sigara ele ge?irildi.

Edinilen bilgiye g?re, ?l?e Jandarma Komutanl??? ekiplerince E?mep?nar k?y?ndeki yol kontrolleri s?ras?nda E.K. y?netimindeki minib?ste yap?lan aramada, yurda yasa d??? yollardan sokuldu?u tespit edilen 55 bin 800 paket ka?ak sigara ele ge?irildi. Jandarma ekipleri, s?r?c? E.K. ile ara?ta bulunan K.O. isimli ?ah?slar? g?zalt?na al?rken, minib?se de el konuldu. Olayla ilgili soru?turman?n devam etti?i ??renildi. - VanCapturetr
yakamoz01 friend

Bakan G�nay, Van da Depremde Hasar G�ren Tarihi Mekanlar� ...

Van'da incelemelerde bulunan K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay depremde hasar g?ren Van M?zesi ile tarihi H?srev Pa?a ile Kaya ?elebi Camii'ni gezdi. Bakan G?nay, depremde zarar g?ren tarihi camilerin en k?sa s?rede tekrar onar?laca??n? s?yledi.Van'da bulunan K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay, gezisinin ikinci g?n?n? tarihi mekanlara ay?rd?. Bakan G?nay'?n ilk dura?? depremde zarar g?ren ve orta hasar verilen Van M?zesi oldu. Burada incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Bakan G?nay, depremden dolay? meydana gelen ?atlaklar? da dikkatle inceledi. Kendisine daha ?nce hediye edilen 'Ahlat bastonu'nu zaman zaman kullanan Bakan G?nay, ard?ndan Van Kalesi'nin g?neyinde bulunan tarihi Van ?ehrindeki Kaya ?elebi ve H?srev Pa?a camiilerini inceledi. Depremden k?sa s?re ?nce restorasyonlar? tamamlanan ancak deprem nedeniyle hasar g?ren her iki camidede incelemelerde bulanan Bakan G?nay burada yetkililerden detayl? bilgi ald?.

TAR?HTEDE YER SE??M?NDE HATALAR VAR

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 6.2 b?y?kl???ndeki depremde tarihi eserlerde ?ok b?y?k hasar olu?mad???n? kaydeden Bakan G?nay, 9 Kas?m 2011'deki 5.6 b?y?kl???ndeki ikinci depremde ise, H?srev Pa?a ve Kaya ?elebi Camii'nde ?nemli hasar oldu?unu s?yledi. G?nay, ??yle dedi: "Bu camilerimiz daha ?nce Vak?flar Genel M?d?rl??? taraf?ndan restore edilmi?ti. Deprem ile birlikte olu?an hasarlar yine restorasyonu yapan firmalar taraf?ndan yeniden yap?lacak. Camiilerimizin i? taraf?nda da ciddi tahribatlar var. Kale taraf?nda yap?lan restorasyonlarda bir s?k?nt? yok. Bu da g?steriyor ki tarih i?inde de yer se?imlerinde hata ve yanl??l?klar yap?lm??. Kale ve yama?lara yap?lan yap?lar sa?lam, ova ve d?z alanlara yap?lan yap?larda ise, ciddi hasarlar var. Bunlar hepsi bizim i?in birer dersttir."

Van'A YEN? M?ZE

Van M?zesi'nde de hasarlar g?r?ld???n? vurgulayan K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay, "M?zede yap?lan incelemelerde ta??y?c? kolonlarda bir s?k?nt? g?r?nm?yor. Ancak, ?atlaklar olu?mu?. ?ncelettik, tekrar inceletiyoruz. ?niversitede gelecek raporu bekliyoruz. Bu rapor do?rultusunda m?ze ile ilgili ?al??malar yapaca??z. Bunun yan?nda bizim zaten Van'a g?zel bir m?ze yapma plan?m?z vard?. Bu plan?m?zdan vazge?medik. Yer belirleme ve imar ?al??malar?n? ba?latm??t?k. ?imdi depremlerle birlikte yer se?imine daha dikkat edece?iz. Zemin et?dlerini daha iyi yapaca??z. Sa?lam bir zeminde yeni m?zemizi yapaca??z" dedi.

Bakan G?nay, daha sonra Van'a yap?lacak yeni m?zenin planland??? Van Kalesi'nin Kuzey B?lgesi'nde incelemelerde bulundu. Yeni m?zenin yap?lmas? planlanan alan? gezen G?nay, ard?ndan beraberindekilerle birlikte Van Kalesi ?n?nde hat?ra foto?raf? ?ektirdi. Bakan G?nay, Van'dan ayr?ld?

Fevzi KIZILKOYUN-Murat ?A?LAR/Van, (DHA)-

(T?r: Yurt)

(Do?an Haber Ajans?) 19 dakika ?nce..  [3248737]

Capturetr
yakamoz01 friend

Elektrik Kurumunun Pankart� T�klanma Rekoru K�r�yor

Bir elektrik kurumu taraf?ndan as?lan "Ka?ak elektrikle ?s?nan Sudan abdest olmaz, gus?l hi? olmaz, cenaze de asla y?kanmaz" yaz?l? pankart, sosyal payla??m sitesinde t?klanma rekoru k?r?yor.

Ka?ak elektrikle m?cadele eden elektrik kurumlar?ndan bir tanesi, ast??? pankartla sosyal payla??m sitesinde t?klanma rekoru k?r?yor. Ka?ak elektrik kullanman?n zararlar?n? anlatmak isteyen kurum taraf?ndan halk?n g?rece?i bir yere as?lan "Ka?ak elektrikle ?s?nan Sudan abdest olmaz, gus?l hi? olmaz, cenaze de asla y?kanmaz" yaz?l? pankart g?renlerin dikkatini ?ekiyor. - ADANACapturetr
yakamoz01 friend

Uluda� da Yo�un Kar

K?? turizminin ?nemli merkezlerinden Uluda?'da kar kal?nl??? bug?n devam eden ya???la birlikte 115 santimetreye ula?t?. Zirvede yar?n ve pazartesi g?n? de ya??? beklendi?i a??kland?.

Edinilen bilgiye g?re yerli ve yabanc? turistlerle sezon ba??ndan beri istenen dolulu?un yakaland??? Uluda?'da d?n geceden itibaren aral?klarla kar ya??yor. S?cakl???n eksi 2 dereceye d??t??? zirvede, g?nd?z g?r?? mesafesi 50 metreye kadar d???yor.

Meteoroloji M?d?rl??? yetkilileri, pazartesi g?n? ??lene kadar kar ya???? beklendi?ini a??klad?. Ya???la birlikte sisin de hakim oldu?u Uluda?'da sal? g?n?nden itibaren yeni bir ya??? dalgas?n?n beklendi?i ??renildi.

Kar kal?nl???n?n 115 santimetreye ula?t??? Uluda?'da oteller de istenen dolulu?a ula?t?.

Tatilciler, kar ya???? alt?nda kayak ve snowboard yapman?n heyecan?n? ya??yor. G?n?birlik gelenler ise kar topu oynay?p k?zakla kayarak vakit ge?iriyor. Pistlerde g?rev yapan kar motorlu, sedyeli jandarma ekipleri ise d??erek yaralanan kayak??lar? k?sa zamanda en yak?n sa?l?k kurulu?una ula?t?r?yor.

?te yandan jandarma ekipleri de 14. kilometreden itibaren Uluda?'a ara?lar?n zincirsiz ??k???na izin vermiyor. - BursaCapturetr
yakamoz01 friend