8 Ocak 2012 Pazar

Taksim de "Uludere" Protestosu

Halklar?n Demokratik Kongresi ?yesi bir grup, Taksim Meydan?'nda, Uludere'de 35 ki?inin ?l?m?yle sonu?lanan olay? protesto etti. Aralar?nda Bdp'li milletvekillerinin de bulundu?u gruptakiler, "Uludere'nin sorumlular? yarg?lans?n" pankart? a?arak, "G?zalt?lara son. T?m siyasi tutuklular serbest b?rak?ls?n" yaz?l? d?vizler ta??d?. "Direne direne kazanaca??z", "Ya?as?n halklar?n karde?li?i" sloganlar? atan grup ad?na Bdp'li milletvekilleri birer konu?ma yapt?.

M?LLETVEK?LLER? A?IKLAMA YAPTI

Bdp Mersin Milletvekili Ertu?rul K?rk??, "Ba??ms?z kurulu?lar?n, demokratik kitle ?rg?tlerinin ve uluslar aras? g?zlemcilerin g?zlemleri ayn? noktada birle?iyor. Bir kaza olmad?, 5-6 saate yay?lan bir operasyon s?reci i?ersinde insanlar bombalanarak katledilmek ?zere s?n?r?n ?te yakas?nda bir araya getirildiler. Yerel askeri yetkililerin 'bunlar?n kim oldu?unu biliyoruz, herhangi bir faaliyet i?inde de?illerdir' diye uyarmalar?na ra?men katledildiler" dedi. Bdp ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ise "Bu ?lkede tek dil tek millet tek d???nce diyen AKP iktidar?n?n yapaca?? ?eyleri biliyorduk. O sadece halk?m?z? katletmiyor. Eme?imizi de katlediyor. Kad?nlar? katlediyor. ???ileri katlediyor. Hepsinin de ?zerini kapat?yor. O y?zden biz 'sende bir ses ??kar' kampanyas? karar? ald?k. ?yiki alm???z bug?n ilk eylemimizi Uludere'deki katliam i?in yap?yoruz. Halklar?n Demokratik Kongresi olarak bir kez daha bu katliam? k?n?yoruz" diye konu?tu. Bdp ?stanbul Milletvekili Levent T?zel de, "Halklar?n Demokratik Kongresi olarak ?nce demokrasi, bar??, halklar?n karde?li?i dedik. Yeni bir y?lda iyilikler diledi?imiz, insanca ya?am? arzu etti?imiz bir demokratik anayasa m?cadelesinde ilk eylemimiz. Halklar?m?za ilk sesimiz. Bu katliama seyirci kalmamak, vicdan sahibi olan herkesi, bu iktidara kar?? m?cadele etmek isteyen herkesi bu ?at? alt?nda birle?meye ?a??r?yorum" dedi.

Konu?malar?n ard?ndan Eylem Aksoy isimli k???k bir k?z i?kencede ?ld?r?ld??? ?ne s?r?len dedesi Halil Aksoy i?in yazd??? mektubu okudu. Grup daha sonra olays?z da??ld?.

- ?stanbul / Beyo?lu (Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 15:54 [3247122]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder