8 Ocak 2012 Pazar

8 inci Kattan Atlayarak �lmek �stedi

Adana'n?n Kozan ?l?esi'nde e?inden ayr?ld??? i?in bunal?ma girdi?i iddia edilen 40 ya??ndaki M.?., in?aat halindeki 8 katl? binaya ??karak intihar giri?iminde bulundu. M.?., polis taraf?ndan kenara ?ekilerek kurtar?l?p, hastaneye kald?r?ld?.

Karacao?lan Mahallesi'nde oturan ve bir s?re ?nce e?inde ayr?lan 2 ?ocuk annesi M.?.'yi bug?n sabah 8 katl? binan?n en ?st kat?nda g?renler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek ?evre g?venli?i alan polis, kad?n? ikna etmeye ?al??t?. Daha ?nce de jiletle bileklerini keserek intihar giri?iminde bulundu?u anla??lan M.?.'yi bir polis memuru konu?arak oyalarken, di?eri de arkas?ndan tutup kenara ?ekti.

Binadan indirilirken, Beni neden kurtard?n?z diye a?layan M.?., Kozan Devlet Hastanesi'ne g?t?r?lerek tedaviye al?nd?.

(Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 15:00 [3246947]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder