8 Ocak 2012 Pazar

Beyo�lu nda 4 Katl� Bina Alev Alev Yand� Beyo�lu nda ...

Beyo?lu'nda 4 katl? metruk, ah?ap bina alev alev yand?.

Yang?n? s?nd?rmek i?in olay yerine 4 ayr? itfaiye grubu sevk edildi.Yang?n g??l?kle kontrol alt?na al?nd?.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-?stanbul DHA

Beyo?lu Helvac?zade Sokak ?zerinde bulunan 4 katl? metruk ah?ap binada saat 22.00 s?ralar?nda yang?n ??kt?. Edinilen bilgiye g?re,

kullan?lmayan ah?ap binada hen?z belirlenemeyen bir sebeple ??kan yang?n k?sa s?rede b?t?n binay? sard?.Olay? fark eden

vatanda?lar durumu hemen polise ve itfaiyeye haber verdi. Yang?n yerine Beyo?lu, ?i?li, Fatih ve Balat itfaiye gruplar? sevk

edildi. Yang?n s?ras?nda binan?n i? duvarlar? da ??kt?.

?A?R BABA SON ANDA KURTULDU

Kullan?lmayan metruk binada ya?ayan ve ismi ??renilemeyen bir ki?i alevlerin aras?ndan son anda ??karak kurtuldu. Polis su ki?inin "Beni darp edip binaya ate?e verdiler" demesi ?zerine ?evrede ara?t?rma ba?latt?. ?al??malar sonras?nda polis tarif edilen bir ki?iyi g?zalt?na

ald?. Olay? g?rerek yang?n yerine gelen g?rg? tan?klar?, binadan aniden alevlerin y?kseldi?ini g?rerek olay yerine geldiklerini belirterek,

"Binadan alevler y?kselmeye ba?lay?nca itfaiyeye haber verdik. Binadan ??kan bir ki?i kendisinin darp edildi?ini ve binan?n ate?e verildi?ini

s?yledi" dedi. ?tfaiye ekipleri yang?n? 1 saat s?ren ?al??malar?n ard?ndan kontrol alt?na ald?ktan sonra, metruk binan?n ??kme ihtimaline kar?? s?z konusu yerde tedbir ald?. Polis yang?nla ilgili soru?turma ba?latt?. (Do?an Haber Ajans?) 08.01.2012 08:21 [3248157]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder