8 Ocak 2012 Pazar

Sobadan S�zan Gazdan Zehirlenen �ift Hastanelik Oldu

zmir'in Fo?a il?esinde, evli ve iki ?ocuk sahibi Bozer ?ifti, k?m?r sobas?ndan s?zan karbonmonoksit gaz?ndan zehirlenerek hastanelik oldu.

Fo?a'n?n Gerenk?y Mahallesinde oturan E?ref ve Fatma Bozer,

?s?nmak i?in ak?am k?m?r sobas?n? yakarak uykuya dald?. Sabah ge? saatler olmas?na ra?men anne ve babas?n?n kalkmad???n? g?ren ?iftin ilk??retim ?a??ndaki ?ocuklar? Ersin ve Hasan

Bozer, annesiyle babas?n?

uyand?rmak i?in seslendi. Ancak, ?ocuklar cevap alamay?nca durumu kom?ular?na bildirdi. Bozer ?ifti, sobadan s?zan gazdan zehirlendikleri ??phesiyle ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kald?r?ld?. Burada

tedavi alt?na al?nan ?iftin

sobadan s?zan gazdan zehirlendikleri tespit edildi.

Bozer, ?iftinin sa?l?k durumlar?n?n iyiye gitti?i bildirildi.

E?ref Bozer'in ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi Mezarl?klar M?d?rl???nde i??i olarak ?al??t??? ??renildi.Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder