8 Ocak 2012 Pazar

Dede-Torunun Bu G�r�nt�leri Rekor K�rd�

Amerika'da oturan bir kad?n, Almanya'da oturan ve torununu ?ok ?zledi?ini s?yleyen babas?na haber vermeden bu ?lkeye giderken, dede ve torununun kucakla?mas? b?y?k ilgi toplad?.

Almanya'da oturan; sa?l?k sorunlar? nedeniyle ilkbahar ve sonbahar aylar?nda u?akla yolculu?u sak?ncal? bulununca evinde ya?am?n? tek ba??na evinde s?rd?ren ya?l? adam, telefonla g?r??t??? Amerika'daki k?z?na torununu ?ok ?zledi?ini s?yledi. Babas?n?n bu s?zlerinden etkilenen kad?n, o?lunu alarak Almanya'ya s?rpriz ziyaret yapt?. Babas?na haber vermeden kap?y? yan?ndaki anahtarla a?arak i?eri giren kad?n, o?luna dedesinin yan?na giderek onunla kucakla?mas?n? isterken bir yandan da el kameras? ile kavu?malar?n? g?r?nt?lemeye ba?lad?.

Ya?am?n? tek ba??na ge?irdi?i evdeki yata??nda uyuyan adam, bir anda odaya girerek ba??rmaya ve kendisine do?ru gelen ?ocu?u g?r?nce ne yapaca??n? ?a??rd?. K?sa s?re ?ok ge?iren, daha sonra g?rd??? ?ocu?un torunu oldu?unu anlayan adam aylardan bu yana g?z?nde tutan torunu ile kucakla??rken, sevinci y?z?ne yans?d?. Torununu sevip kucaklayan adam daha sonra k?z? ile kucakla?t?. Dede ve torunun internete y?klenen s?rpriz kavu?ma g?r?nt?leri k?sa s?rede b?y?k ilgi g?rd?. (Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 14:10 [3246776]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder