8 Ocak 2012 Pazar

Bu Da Talihsiz Talihli

Y?lba?? ?zel ?ekili?inde kendisine b?y?k ikramiyenin ??kt??? biletin kimli?i belirsiz 3 ki?i taraf?ndan ?al?nd???n? ileri s?ren ?smet K'n?n jandarmadaki ifadesinde yalan s?yledi?i ortaya ??kt?. K'n?n ifadesinde, "?ok borcum vard?. Borcumun oldu?u ki?iler s?rekli alacaklar?n? istiyorlard?.

Onlardan kurtulmak i?in bu yalan? s?yledim" dedi?i ??renildi. Hakk?nda 'yalan beyanda bulunmaktan' i?lem yap?lan 'evrakta sahtecilik' su?undan da hakk?nda arama karar? bulundu?u ortaya ??kan ?smet K'n?n adliyeye sevk edildi?i belirtildi. K'n?n ??kar?ld??? mahkemece tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?ld??? bildirildi. - ?zmir / ?e?me

(Do?an Haber Ajans?) 08.01.2012 01:47 [3248112]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder