8 Ocak 2012 Pazar

�ikolatadan D�ner

?skender kebap ve d?neriyle d?nyaca ?n yapan Bursa, bir yenili?e daha imza atarak ?ikolatadan d?ner ?retti.

Bursal? Brusa G?da taraf?ndan ChocoD?ner markas?yla ?retilen ?ikolata d?neri, d?nyada ilk kez Bursa'da ?retildi. Firma sahipleri taraf?ndan yap?lan a??klamaya g?re, yakla??k 8 ayl?k bir Ar-Ge ?al??mas?ndan sonra ?retilen ?ikolata d?neri el yap?m? Bel?ika ?ikolatas?ndan yap?ld?. Bilinen d?ner oca??nda as?l? olan sert ?ikolata kal?b?, 20 derce s?cakl?kta muhafaza ediliyor. ?ikolata b??akla kesilerek, ?zel haz?rlanm?? hamurun ?st?ne serpi?tiriliyor. Hamurun s?cakl???yla eriyen ?ikolatan?n ?st?ne ise f?nd?k,

ceviz gibi malzemelerin yan?nda ?zel soslar d?k?lerek haz?rlanan hamur d?r?m sar?larak servis ediliyor.

Firma taraf?ndan T?rkiye'deki Avm'lere franchising y?ntemi ile pazarlanan ?ikolata d?nerinin giri?imciler taraf?ndan yo?un ilgi g?rd??? bildirildi. Bursa'da Zafer Plaza Avm'de a??lan ilk ma?azan?n sahibi ?st?n Do?an, ?ikolata d?nerinin m??teriler taraf?ndan yo?un ilgi g?rd???n?, 5 TL'lik fiyat?yla ve lezzetiyle tatl? d?nyas?nda rakipsiz oldu?unu ifade etti.

Marka sahibi firman?n ortaklar?ndan Yasin Topuzo?lu ise, ?u an itibariyle yo?un bir talep g?rd?klerini, her g?n farkl? bir Avm ile anla?ma imzalad?klar?n? s?yledi. Yurt d???na da a??lacaklar?n? kaydeden Topuzo?lu, ilk anla?malar?n? Azerbaycan ile yapt?klar?n?, ?skender kebab? ile d?nyada ad?ndan s?z ettiren Bursa'n?n ?ok yak?n bir gelecekte ?ikolata d?neri ile ?n salaca??n? s?zlerine ekledi. - BursaCapturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder