8 Ocak 2012 Pazar

Cumhurba�kan� G�l den Mesaj Var

?stanbul'da bulunan Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Twitter ?zerinden takip?ilerine mesaj g?nderdi. Bu sabah saat 10: 20'de ilk mesaj?n? yazan G?l, ?stanbul'da kapal? bir hava oldu?unu ve evde bilgisayar ba??nda bulundu?unu duyurdu. Mesajlar?n?n devam?nda Per?embe g?n? ziyaret etti?i Bolu'nun do?al g?zelliklerine dikkat ?eken G?l, "Bolu, harika tabiat g?zellikleri ile dolu bir ilimiz. Abant ba?ta, Yedi G?ller, S?nnet G?l? gibi pek ?ok g?l, Milli parklar, yaylalar, kayak merkezleri " diye yazd?.

G?ZELL?KLER?M?Z? D?NYAYA TANITMALIYIZ

Hayran oldu?u g?zellikleri anlatmaya devam eden Cumhurba?kan? G?l, ?u ifadeleri kulland?: Normalde, mavi ile ye?il hep deniz seviyesinde bulu?ur. Ama Bolu'da mavi ile ye?il 1000 metrenin ?zerindeki bu g?l ve ormanlarda bulu?uyor.

B?lgedeki do?al g?zelliklerin T?rkiye ve d?nyaya tan?t?lmas? gerekti?ini belirten Cumhurba?kan? G?l, 'G?lc?k'te donmu? g?l?n kenar?nday?m' diyerek bir foto?raf payla?t?. G?l, foto?rafta arka planda g?r?nen villada eski dostlar?yla g?zel bir sohbet yapma imkan? buldu?unu da yazd?.

CUMHURBA?KANINDAN VAL?L?K B?NALARI ELE?T?R?S?

Cumhurba?kan? G?l, ziyarette bulundu?u illerde vilayet binalar?n?n kendisini ?ok ?zd???n? s?yleyerek, "Eski vali konaklar? gitmi?, yerinde bas?k tavanl?, esteti?i ve simgeselli?i olmayan binalar var" diye yazd?. Ancak Cumhurba?kan? G?l, Bolu Vali kona??n? harika olarak niteleyerek, " Bolu Vali Kona??'n? g?r?nce b?y?k mutluluk duydum. 1800'lerin ba??nda yap?lm??, g?zel korunmu?, tarihi bir bina" ?eklinde yazd?. G?l, Bolu Vali kona??n?n ??k???nda ?ekilen foto?raf?n? da takip?ileriyle payla?t?.

SEPET ???NDE YA?MAK

Cumhurba?kan? G?l, her iki ile yapt??? ziyarette vatanda?lardan g?rd??? ilgiye ?zellikle te?ekk?r etti. Bolu'da kendisine sepet i?inde elma getiren vatanda??n foto?raf?n? da "Bolu'da kalabal???n i?inden bir teyze, bah?esinden getirdi?i bu elma sepetini verdi " s?zleriyle payla?t?. G?l, elma sepetinin i?inde Hayr?nnisa Han?m i?in bir de ya?mak oldu?unu yazd?.

D?ZCE DEPREM?N YARALARINI SARDI

D?zce ziyaretine de de?inen Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Cuma namaz?n? k?ld??? Cedidiye Camisinin ?n?ndeki meydanda halka hitap ederken ?ekilen foto?raf?n? da payla?t?. 1999 depreminin ard?ndan D?zce'nin yaralar?n? planl? bir ?ekilde sarmas?n? g?rmekten b?y?k bir memnuniyet duydu?unu yazan Cumhurba?kan? G?l, t?m takip?ilerine te?ekk?r ederek, iyi hafta sonlar? temennisinde bulundu. - ?stanbul / Merkez
(Do?an Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248410]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder