8 Ocak 2012 Pazar

Antalya2 Hortum Seralar� Vurdu

Akdeniz B?lgesi'nde etkili olan k?t? hava ko?ullar? Antalya'n?n il?elerinde hayat? olumsuz etkiliyor. Kumluca'da olu?an hortum pek ?ok seray? y?kt?, binlerce liral?k zarara neden oldu.

Kumluca ?l?esi'nde d?n ak?am saatlerinde denizde olu?an hortum, Beykonak Beldesi'nde seralara zarar verdi. Ge?en cuma g?n? ak?am saatlerinde ba?layan ya?mur, r?zgar?n da etkisiyle ya?am? olumsuz etkiledi. H?z? saatte 70 kilometreye ula?an r?zgar, a?a?lar? k?k?nden s?kt?, Beykonak ve Mavikent beldelerinde elektrik tellerini kopart?. Bir?ok noktaya uzun s?re elektrik verilmedi.

?l?ede en b?y?k zarara ise Beykonak Beldesi'nde denizde olu?an hortum yol a?t?. Denizde olu?an ve karada ilerleyen hortum, Akmaz ve Parakum mahallelerinde yakla??k 50 d?n?m arazi ?zerine kurulu seralar? y?kt? ge?ti. Plastik seralar?n ?rt?leri u?arken, cam seralar?n camlar? k?r?ld?, ?at?lar? u?tu. Seradaki ?r?nler ise zarar g?rd?.

B?NLERCE L?RA ZARAR VAR

Hortum nedeniyle seralar? zarar g?ren ?smail ?ahin, "E?imle birlikte sahilde dalgalar? izliyorduk. Denizde birden hortum olu?tu. Bir anda her yer toz duman oldu. Seralar?n naylonlar? havada u?u?maya ba?lad?. Sadece benim seramda 5 bin liral?k hasar var. Hortum 20 seray? y?kt?. Binlerce lira zarara neden oldu. Tek tesellimiz can kayb?n?n olmamas?" diye konu?tu.

B?lgede inceleme yapan Kumluca Kaymakam? Salih I??k ise il?ede etkili olan sa?anakla Beykonak Beldesi'nde olu?an hortumun, seralara zarar verdi?ini, b?lgedeki elektrik nakil hatlar?n? kopard???n? s?yledi. Kaymakam I??k, "Ekiplerimiz f?rt?na durduktan sonra hasar tespit ?al??malar?na ba?layacak. Can kayb?n?n olmamas? sevindirici" dedi.

Demre'DE DEV DALGALAR KORKUTTU

F?rt?na, Demre ?l?esi'nde de etkili oldu. ?iddetli ya?mur ve f?rt?na seralarda hasara neden oldu. Sahillerde olu?an dev dalgalar ise vatanda?lar? korkuttu. Dalga y?ksekli?i zaman zaman 15 metreye ula?t?. ?aya?z? Liman?'ndaki yatlar, liman? a?an dalgalar nedeniyle G?kkaya Koyu'na demir att?. (Do?an Haber Ajans?) 2 saat ?nce.. [3248570]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder