8 Ocak 2012 Pazar

Neonazi �yeleri 8 Y�l �nce 1 T�rk e Daha Sald�rm��

Almanya'da 2000-2006 y?llar? aras?nda 8'i T?rk 1'i Yunan 9 g??menin ?l?m?nden sorumlu tutulan 'Zwickaulu' isimli a??r? sa?c? Nasyonal Sosyalist yer alt? ter?r h?cresi ?yelerinin 2003 y?l?nda bir T?rk'? a??r yaralad??? ortaya ??kt?.

Essen'dekii Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) gazetesi, Nasyonal Sosyalist Yeralt? H?cresi (NSU) ile ilgili yap?lan incelemelerde, ?rg?t?n 8 y?l ?nce 2003 y?l?nda Ruhr B?lgesi'ndeki bir ba?ka cinayet giri?imiyle ba?lant?s? oldu?una dair bilgiler bulundu?unu, bu dosyan?n ara?t?r?lmaya ba?land???n? yazd?. Gazete, 2003 y?l?n?n aral?k ay?nda Duisburg-Meiderich'te T?rk k?kenli bir restoran sahibinin ba??ndan vuruldu?unu bildirirken Duisburg Savc?l??? s?zc?s? Detlef Nowotsch sald?r? ile ilgili belgelerin eyalet kriminal dairesine g?nderildi?ini bildirdi. S?zc?, orada olay?n Nasyonal Sosyalist Yeralt? ?rg?t?yle ba?lant?s?n?n ara?t?r?laca??n? bunun Zwickaulu ter?r h?cresiyle ba?lant?s? olabilece?inden ??phelenilen ayd?nlat?lamam?? di?er pek ?ok olayda oldu?u gibi rutin bir inceleme oldu?unu belirtti.

WAZ bu sald?r?da, bu olayda kullan?lana benzer bir silah?n NSU ?yesi olmakla su?lanan ve g?zalt?nda bulunan Beate Zschaepe'nin yanan evinde bulunu?unu T?rk k?kenli restoran sahibinin u?rad??? sald?r?da kullan?lan otomatik ate?leme d?zene?inin, halen tutuklu bulunan Beate Zsch?pe'nin Zwickau'daki evinde bulunan d?zenekle benzerlik g?sterdi?ini vurgulad?. (Do?an Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248421]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder