8 Ocak 2012 Pazar

Bakan G�nay, Van da Depremde Hasar G�ren Tarihi Mekanlar� ...

Van'da incelemelerde bulunan K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay depremde hasar g?ren Van M?zesi ile tarihi H?srev Pa?a ile Kaya ?elebi Camii'ni gezdi. Bakan G?nay, depremde zarar g?ren tarihi camilerin en k?sa s?rede tekrar onar?laca??n? s?yledi.Van'da bulunan K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay, gezisinin ikinci g?n?n? tarihi mekanlara ay?rd?. Bakan G?nay'?n ilk dura?? depremde zarar g?ren ve orta hasar verilen Van M?zesi oldu. Burada incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Bakan G?nay, depremden dolay? meydana gelen ?atlaklar? da dikkatle inceledi. Kendisine daha ?nce hediye edilen 'Ahlat bastonu'nu zaman zaman kullanan Bakan G?nay, ard?ndan Van Kalesi'nin g?neyinde bulunan tarihi Van ?ehrindeki Kaya ?elebi ve H?srev Pa?a camiilerini inceledi. Depremden k?sa s?re ?nce restorasyonlar? tamamlanan ancak deprem nedeniyle hasar g?ren her iki camidede incelemelerde bulanan Bakan G?nay burada yetkililerden detayl? bilgi ald?.

TAR?HTEDE YER SE??M?NDE HATALAR VAR

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 6.2 b?y?kl???ndeki depremde tarihi eserlerde ?ok b?y?k hasar olu?mad???n? kaydeden Bakan G?nay, 9 Kas?m 2011'deki 5.6 b?y?kl???ndeki ikinci depremde ise, H?srev Pa?a ve Kaya ?elebi Camii'nde ?nemli hasar oldu?unu s?yledi. G?nay, ??yle dedi: "Bu camilerimiz daha ?nce Vak?flar Genel M?d?rl??? taraf?ndan restore edilmi?ti. Deprem ile birlikte olu?an hasarlar yine restorasyonu yapan firmalar taraf?ndan yeniden yap?lacak. Camiilerimizin i? taraf?nda da ciddi tahribatlar var. Kale taraf?nda yap?lan restorasyonlarda bir s?k?nt? yok. Bu da g?steriyor ki tarih i?inde de yer se?imlerinde hata ve yanl??l?klar yap?lm??. Kale ve yama?lara yap?lan yap?lar sa?lam, ova ve d?z alanlara yap?lan yap?larda ise, ciddi hasarlar var. Bunlar hepsi bizim i?in birer dersttir."

Van'A YEN? M?ZE

Van M?zesi'nde de hasarlar g?r?ld???n? vurgulayan K?lt?r ve Turizm Bakan? Ertu?rul G?nay, "M?zede yap?lan incelemelerde ta??y?c? kolonlarda bir s?k?nt? g?r?nm?yor. Ancak, ?atlaklar olu?mu?. ?ncelettik, tekrar inceletiyoruz. ?niversitede gelecek raporu bekliyoruz. Bu rapor do?rultusunda m?ze ile ilgili ?al??malar yapaca??z. Bunun yan?nda bizim zaten Van'a g?zel bir m?ze yapma plan?m?z vard?. Bu plan?m?zdan vazge?medik. Yer belirleme ve imar ?al??malar?n? ba?latm??t?k. ?imdi depremlerle birlikte yer se?imine daha dikkat edece?iz. Zemin et?dlerini daha iyi yapaca??z. Sa?lam bir zeminde yeni m?zemizi yapaca??z" dedi.

Bakan G?nay, daha sonra Van'a yap?lacak yeni m?zenin planland??? Van Kalesi'nin Kuzey B?lgesi'nde incelemelerde bulundu. Yeni m?zenin yap?lmas? planlanan alan? gezen G?nay, ard?ndan beraberindekilerle birlikte Van Kalesi ?n?nde hat?ra foto?raf? ?ektirdi. Bakan G?nay, Van'dan ayr?ld?

Fevzi KIZILKOYUN-Murat ?A?LAR/Van, (DHA)-

(T?r: Yurt)

(Do?an Haber Ajans?) 19 dakika ?nce..  [3248737]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder