8 Ocak 2012 Pazar

Kaza Kurban� 2 Futbolcunun Cenazeleri Memleketlerine ...

Antalya'n?n Alanya ?l?esi'ne kampa giden Ke?anspor tak?m?n?n otob?s?n?n u?urumdan yuvarlanmas?yla hayat?n? kaybeden futbolcular G?ner Y?ld?z'?n cenazesi, memleketi K?rklareli Babaeski'ye, Can ?etinkaya'n?n cenazesi ise ?stanbul'a g?nderildi.

Alanya'ya 10 g?nl?k kampa gelen Edirne B?lgesel Amat?r Lig 12. Grup ilk yar? lideri Ke?anspor kafilesini ta??yan otob?s, d?n ??le s?ralar?nda Korkuteli ?l?esi'nde viraj? alamay?nca 25 metrelik u?uruma yuvarlanm??, 20 ya??ndaki G?ner Y?ld?z ile 21 ya??ndaki Can ?etinkaya'n?n ya?amlar?n? yitirdi?i kazada 22 sporcu da yaralanm??t?. Kazan?n ard?ndan Antalya Adli T?p Morgu'na getirilen G?ner Y?ld?z'?n cenazesi, bug?n saat 11.00 s?ralar?nda yak?nlar? ve arkada?lar? taraf?ndan teslim al?nd?. G?ner Y?ld?z'?n cenazesinin karayoluyla K?rklareli'ye g?nderilece?i ve Babaeski ?l?esi'ne ba?l? Sofali K?y?'nde yar?n ??le namaz?n?n ard?ndan topra?a verilece?i belirtildi.

Kazada hayat?n? kaybeden di?er sporcu Can ?etinkaya'n?n cenazesi ise yak?nlar? taraf?ndan topra?a verilmek ?zere d?n ak?am ?stanbul Kartal'a karayoluyla g?t?r?ld?. - Antalya (Do?an Haber Ajans?) 26 dakika ?nce..  [3248726]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder