8 Ocak 2012 Pazar

2012 nin En ��ren� Haberi

Nev?ehir'in ?rg?p Boyal? K?y?'nde 5 ya??ndaki E.K. adl? k?za ?vey day?s? 25 ya??ndaki A.?. tecav?z etti. A.?. ile tecav?z? ??renen annesi 55 ya??ndaki H.K.'n?n minik k?z?n cinsel organ?n? ma?a ile da?lad?ktan sonra k???k k?z? merdivenden att?klar? iddia edildi.

A??r yaralanan, ?rg?p Devlet, daha sonra da Nev?ehir ve Ni?de Devlet Hastanesi'ne g?nderilen E.K., son olarak Ankara Dr. Sami Ulus Kad?n Do?um ve ?ocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi'ne sevk edildi. K?z?n ?vey day?s? ile anneannesi tutukland?.

?rg?p ?l?esi'ne ba?l? Boyal? K?y?'nde oturan 70 ya??ndaki E.K., ge?en y?l e?i ?l?nce Nigde'de H.K. ile evlendi. H.K.'nin ?evine gelen o?lu A.?., annesi intihar eden, babas? da cezaevinde tutuklu oldu?u i?in yanlar?nda kalan ?vey ye?eni E.K.'ye tecav?z etti. A.?.'n?n bunu ??renen annesi ile birlikte olay?n anla??lmamas? i?in minik k?za g?nlerce i?kence yapt???, k?zg?n ma?a ile cinsel b?lgesini k?zg?n ma?a ile da?lad?ktan sonra 4 g?n ?nce merdiveninden atarak, olaya kaza g?r?nt?s? vermeye ?al??t??? iddia edildi.

?rg?p Devlet Hastanesi'ne kald?r?lan A.?.'n?n v?cudunda di? izleri ve sigara yan?klar? oldu?u g?r?l?nce jandarmaya bilgi verildi. Soru?turmay? derinle?tiren ekipler, k?z?n ?vey day?s? A.?. ile ?vey anneannesi H.K., g?zalt?na al?nd?. A.?., su?lamalar? kabul etmedi.

?rg?p Devlet Hastanesi'nden Ni?de ?ocuk Hastanesi'ne oradan da Ankara Dr. Sami Ulus Kad?n Do?um ve ?ocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesine sevk edilen E.K.'nin i? organlar?n?n da zarar g?rd??? ve durumunun ciddiyetini korudu?u belirlendi. Bu arada A.?.'n?n daha ?ncede k?yde hayvanlarla ili?kiye girdi?i, h?rs?zl?k ve gasp su?lar?ndan da sab?kal? oldu?u bildirildi. Mahkemeye sevk edilen A.?. ve anneanne H.K., tutuklanarak, Nev?ehir Cezaevi'ne konuldu.

Nev?ehir

(Do?an Haber Ajans?) 07.01.2012 16:44 [3247314]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder