8 Ocak 2012 Pazar

Edirne 1 Meri� Nehrinin Debisi Y�kseldi, Ah�rlar Bo�alt�ld�

Bulgaristan'daki kar ya????n?n ard?ndan Ya?an ya?mur karlar? eritti ve Edirne'de de 3 g?nd?r etkili olan ya?mur ya???? sonras? Meri? Nehri'nin debisi y?kseldi. Ta?k?n riskine kar?? Meri? Nehri kenar?ndaki Bosnak?y'de bulunan ah?rlar bo?alt?lmaya ba?land?. Edirne'de d?n Tunca Nehri a??r? ya???lar sonras? ta?arken, Meri? Nehri'nin debisi de bug?n y?kselmeye ba?lad?. DS? 11'nci B?lge M?d?rl??? ekipleri taraf?ndan d?n saat 16.00'da yap?lan ?l??mde 535.3 metrek?p olarak ?l??len Meri? Nehri'nin debisi, bu sabah 08.00'da yap?lan ?l??mde 909.8 mektek?pe ula?t?. Tunca Nehri'nin d?n 190 metrek?pe kadar Y?kselen debisi bu sabah itibariyle 125.6 metrek?pe d??t?.

HAYVanLAR TAHL?YE ED?LD?

Meri? Nehri'nin debisinin y?kselmesiyle birlikte, nehir kenar?ndaki Edirne Belediyesi'nen ait Protokol Evi ?ay Bah?esi kapat?ld?, i?indeki e?yalar bo?alt?ld?. Meri? Nehri ile Yunanistan s?n?r? aras?nda bulunan Bosnak?y'de hayvanc?l?k yapan vatanda?lar, ah?rlardaki hayvanlar?n? ta?k?n riskine kar?? ah?rlardan ??kartarak trakt?rlerin r?morklar?na y?kledi ve g?venli yrlere nakletti. Bosnak?y'deki ?iftli?inde hayvanc?l?k yapan Murat Koca da 11 b?y?kba? hayvan?n? ta??d?ktan sonra gece yar?s? do?um yapan ine?ini ve buza??s?n? sabah saatlerinde ta??yarak ?iftli?inden ayr?ld?. Meri? Nehri'nin Bosnak?y mevkiindeki su k?smen ta?t? ve k?y?n di?er giri?ini ula??ma kapatt?.

BALKAN ?EH?TL??? SULAR ALTINDA

Tunca Nehri ?evresindeki b?lgeler de ta?k?ndan olumsuz etkilendi. K?rkp?nar Ya?l? G?re?leri'nin yap?ld??? Sarayi?i alan? ile Balkan ?ehitleri An?t? da sular alt?nda kald?. Nehir ?zerindeki 2. Bayezid ve Yaln?zg?z k?pr?leri de ak?am saatlerinde belediye ekipleri taraf?ndan suyun k?pr?n?n ?zerine kadar ??kmas? nedeniyle kapat?ld?.Hava s?cakl???n?n en y?ksek 3 derece olarak ?l??ld??? Edirne'de ya?murun yerini kar ya????na b?rakmas? bekleniyor. (Do?an Haber Ajans?) 4 saat ?nce.. [3248309]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder