8 Ocak 2012 Pazar

Ayakkab�l� Protesto ile Wulff a �stifa �a�r�s�

Almanya'da i?adam? arkada??n?n e?inden d???k faizli 500 bin euro kredi almak, bu konuda yanl?? bilgi vermek ve hakk?nda ??kan haberleri engellemeye ?al??makla su?lanan Almanya Cumhurba?kan? Christian Wulff'a tepkiler s?rerken, ba?kent Berlin'deki Cumhurba?kan? konutu olan Schloss Bellevue'n?n ?n?nde toplanan yakla??k 250 ki?ilik grup ellerinde ayakkab?lar ta??yarak istifa ?a?r?s? yapt?.

Devlet kanallar?nda g?reve 5 y?ll???na se?ildi?ini istifa etmeyi d???nmedi?ini, halktan b?y?k destek ald???n?, g?revini severek yapt???n? anlatan Wulff'a tepkilerini g?stermek i?in 'Cumhurba?kan?na ayakkab? g?ster' slogan?yla eylem d?zenlendi. 'Creative lobby of future' adl? inisiyatifin organize etti?i eyleme kat?lanlar, ayakkab?lar?n? g?sterirken, ayr?ca "Wulff eve d?n", "Wulff gitmeli" yaz?l? pankartlar ta??d?.

ANKET SONUCU

Alman 1'inci devlet kanal? ARD taraf?ndan yap?lan ara?t?rmada g?r??leri al?nan Almanlar?n y?zde 56's?n?n kusurlar?na ra?men cumhurba?kan?n?n g?revine devam etmesini istedi?i belirtildi.

Sosyal Demokrat Parti lideri Sigmar Gabriel, 'Cumhurba?kan?'n?n olay?n bu kadar ilerlemesine izin vermesi ?ok k?t?. T?m bu tart??ma y?z k?zart?c? ve ?irkin' dedi. Wulff'u cumhurba?kanl???n?n d?r?stl?k ve inan?rl?k standartlar?n? d???rmekle su?layan Gabriel, 'Bir s?permarketteki kasiyerler ?ok daha k???k bir su? nedeniyle ?oktan i?ten ??kar?l?rd?. Ancak Cumhurba?kan?, kendisi i?in ?zel kurallar?n ge?erli oldu?unu d???n?yor' dedi. (Do?an Haber Ajans?) 3 saat ?nce.. [3248339]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder