8 Ocak 2012 Pazar

Tarsus Belediye Ba�kan� Burhanettin Kocamaz a, Kosova ...

Tarsus Belediye Ba?kan? Burhanettin Kocamaz'a Kosova'da Uluslararas? S?leyman Brina Balkanlar T?rk K?lt?r? Hizmet ?d?l? verildi. ?d?l?n? Prizren Belediyesi Ba?kan Yard?mc?s? Orhan Lopar'?n elinden alan Kocamaz, Kosova'da b?yle bir ?d?l alman?n mutlulu?unu ya?ad???n? s?yledi. Do?ru Yol T?rk K?lt?r ve Sanat Derne?i'nde d?zenlenen t?ren, Tarsus Belediyesi'ni anlatan tan?t?m filmiyle ba?lad?. T?ren Tarsus Belediye Ba?kan? Burhanettin Kocamaz'?n kaleme ald??? ?iirin okunmas?yla devam etti. T?rende bir konu?ma yapan 'Do?ru Yol' T?rk K?lt?r Sanat Derne?i Ba?kan? Tahir Luma, ?d?l?n Tarsus Belediye Ba?kan? Burhanettin Kocamaz'a verilmesinden dolay? bu gecenin kendisi i?in ?ok ?zel ve anlaml? oldu?unu s?yledi. Luma, Kocamaz'a yapm?? oldu?u ba?kanl?k g?revinin daha uzun y?llar s?rmesini diledi. Prizren Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Orhan Lopar da, Burhanettin Kocamaz'la yeni tan??t?klar?n?, ancak uzun y?llar tan???yorlarm?? gibi samimi olduklar?n? ifade etti. Bu ?d?l? vermekten gurur duydu?unu s?yleyen Lopar, Burhanettin Kocamaz'?n Prizren hakk?nda yazaca?? ?iiri Tarsus'ta d?zenlenen ?iir etkinliklerinde okuyaca??n? belirtti.

Lopar'?n elinden ?d?l?n? alan Kocamaz, Kosova'ya ilk defa geldi?ini ve Kosova'y? Anadolu'ya benzetti?ini s?yledi. Kocamaz, burada T?rkl???n ve T?rk bayra??n?n ya?at?lmas?nda ve buradaki T?rk gelene?inin korunmas?ndan dolay? ?ok mutlu oldu?unu s?yledi. 'Anadolu'da biz suyun i?erisinde bir bal?k gibi olay?n fark?nda olmayabiliriz, ama sizlerin burada ?z?n? korumak i?in verdi?iniz bu m?cadele ger?ekten takdir edilmesi gerekir? diyen Kocamaz, daha ?nce Kosova'ya gelmedi?i i?in ?ok pi?manl?k duydu?unu dile getirdi.

?d?l t?renine Prizren Belediyesi Ba?kan Yard?mc?s? Orhan Lopar, Mamu?a Belediye Ba?kan? Arif B?t??, Kosova T?rk Temsil Heyeti Ba?kan? Kurmay Albay Ahmet ?elik, Prizren Yunus Emre T?rk K?lt?r Merkezi M?d?r? Mustafa Altug ve ?ok say?da ?yesi kat?ld?.

Tarsus Belediyesi tan?t?m filmiyle ba?layan ?d?l t?reni, 'Do?ru Yol? derne?inin tan?t?m filmiyle sona erdi.

(Do?an Haber Ajans?) 08.01.2012 08:26 [3248162]

Capturetr
yakamoz01 friendScak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder