14 Ocak 2012 Cumartesi

"Deh�etli Bir Patlay�c�"

?stanbul Valisi H?seyin Avni Mutlu ve ?stanbul Emniyet M?d?r? H?seyin ?apk?n, Bah?e?ehir'de ele ge?irilen patlay?c?yla ilgili a??klamada bulundu. Ba?bakan Erdo?an'?n Ba?ak?ehir Belediyesini ziyaretine kat?lan Mutlu, ??k??ta gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?.

Vali Mutlu, "Olimpiyat stadyumu ?evresinde, izledi?imiz bir istihbarat?n sonucunda ele ge?irilen bir bomba d?zene?i var . Bunun ilgili elimizde bir ki?i var " dedi. Ele ge?irilen ki?inin ter?r ?rg?t? mensubu oldu?unu s?yleyen Mutlu, " 5 kilo civar?nda ?nemli bir patlay?c? madde oldu?u tespiti var. Cinsi konusunda laboratuvar incelemesi s?r?yor. Hedefleri konusunda istihbarat?m?z ciddi ?al??may? s?rd?r?yor" ?eklinde konu?tu.

EMN?YET M?D?R? ?APKIN : ??MD?YE KADAR OLANLARIN HEPS?NDEN ?NEML?

Vali Mutlu'ya e?lik eden ?stanbul Emniyet M?d?r? H?seyin ?apk?n da, " Deh?etli bir patlay?c?, ?nemli bir patlay?c?, plastik bir patlay?c?, ?imdiye kadar olanlar?n hepsinden daha ?nemli" diye konu?tu.

?A-?A (MK) - ?stanbul (Do?an Haber Ajans?) 13.01.2012 15:42 [3265504]
Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder