14 Ocak 2012 Cumartesi

Malatya daki �ocuk Yuvas� Davas�na Yeniden Ba�land�

Malatya ?ocuk Yuvas?'nda 7 y?l ?nce 0-6 ya? grubu ?ocuklara k?t? muamelede bulunduklar? iddia edilen 17 kad?n bak?c? san???n yarg?land??? davan?n Yarg?tay'da bozulmas? ?zerine davaya yeniden ba?land?.

Malatya ?ocuk Yuvas? olay?nda yap?lan gizli ?ekimlerdeki ?iddet g?r?nt?lerinin 26 Ekim 2005 tarihinde bir televizyon kanal?nda yay?nlanmas?n?n ard?ndan ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda Malatya 1. A??r Ceza Mahkemesi'nde Malatya 0-6 Ya? ?ocuk Yuvas?'nda ?ocuklara ?iddet uygulad?klar? iddia edilen 17 bak?c? kad?n hakk?nda a??lan dava 12 Kas?m 2009 tarihinde sona ermi?ti. Mahkeme heyeti i?kence ve eziyet su?undan bak?c? kad?nlardan ?efika S. 'ye 4 y?l 2 ay ile en fazla cezay? verirken, di?er 14 san??a 3

y?l 1 ay 15'er g?n ile hapis cezas? vermi?, baz? san?klar hakk?nda ise beraat karar? vermi?ti. Yarg?tay 8. Ceza Dairesi ise, dosyadaki bak?c? kad?nlar?n stat?s? ile ilgili olarak ara?t?rmalar?n ve tespitlerin tam yap?lmamas? nedeniyle yerel mahkemenin karar?n? bozmu?tu. Malatya 1. A??r Ceza Mahkemesi'nde yeniden ba?lanan davan?n duru?mas?na san?klar?n ve ma?durlar?n avukatlar? ve san?klar A.G., E.B., M.D., Y.G., A.K., N.B. kat?ld?lar. Avukatlar, mahkemeden bozma karar?na g?re lehte olan hususlara

uyulmas?n? talep etti. Mahkemede baz? san?klar?n adreslerine ula??lamad??? belirtildi. Duru?mada Cumhuriyet Savc?s? ?lhan K?se, Yarg?tay'?n bozma ilam?n? uyulmas?n? talep ederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise, adresleri tespit edilemeyen san?klar F.?., ?.K., Y.K., ?.Y., F.?. ile m??teki M.G.'nin a??k adreslerini tespit edilmesine, san?klar M.K. ve N.T.'nin bir sonraki duru?maya zorla getirilmesine ve di?er eksikliklerin giderilmesi i?in duru?may? erteledi. - Malatya

(?hlas Haber Ajans?) 13.01.2012 14:53 [3265204]

View the original article here

Scak 

Videolar

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book

0 yorum:

Yorum Gönder